Onbegrepen dochter

XS4ALL is geen merknaam van een of andere provider maar de naam van een beweging die zich, tezamen met andere bewegingen zoals Bits of Freedom, inzet voor een vrij, open en veilig internet. KPN begrijpt haar eigen dochter niet en besluit de stekker er maar uit te trekken met de bewering dat er voor de klanten niets verandert. Een uitstekende illustratie van dit onbegrip.