Customer Buyout

XS4ALL moet blijven… is Customer Buyout een optie?