Nieuws

Klanten XS4ALL protesteren bij KPN-hoofdkantoor

In verband met de waarde die wij hechten aan privacy hebben wij voorbijgangers onherkenbaar gemaakt

Vanmorgen maakte KPN de jaarcijfers over 2018 bekend. Deze werden toegelicht tijdens een persconferentie in het hoofdkantoor in Rotterdam. Een kleine groep klanten van XS4ALL stond voor de ingang van het pand om pers, KPN-medewerkers en bezoekers een lijst te overhandigen met redenen waarom XS4ALL behouden moet blijven. KPN-CEO Maximo Ibarra nam de lijst zelf ook in ontvangst.

Tot verrassing van de XS4ALL-sympathisanten namen vrijwel alle bezoekers die naar binnen gingen de hand-out mee. Een aantal mensen kwam zelfs naar buiten om alsnog een hand-out op te halen.

Tekst gaat verder na de video

Ondertussen gaven veel mensen die naar binnen gingen of passeerden aan de petitie getekend te hebben. Er werden duimen omhoog gedaan, voorbijgangers riepen ‘XS4ALL moet blijven’ en een bezoeker zei: ‘Ik begrijp er niets van, het beste paard van stal, XS4ALL is echt anders dan KPN’.

Twee woordvoerders die namens KPN naar buiten kwamen namen een appeltaart in ontvangst, bij XS4ALL vaak gebruikt als bedankje voor een bijzondere inspanning. De appeltaart werd overhandigd door een klant die hem spontaan had meegenomen.

De reacties op de actie bij het hoofdkantoor staan niet op zichzelf, eerder doneerden KPN-werknemers al aan ‘XS4ALL moet blijven’.

Overhandiging appeltaart aan een woordvoerder van KPN

Volg morgen live de start van onze campagne!

Morgen, op maandag 28 januari om 20:00 uur wordt de campagne ‘XS4ALL moet blijven’ officieel gelanceerd. Dit gebeurt in de vorm van een openbare bijeenkomst over de toekomst van XS4ALL in Waag (in Amsterdam). Hier spreken onder andere Michiel Buitelaar (voormalig directeur consumenten van KPN), Brenno de Winter (publicist en beveiligingsexpert), Susanne van Nierop (hoofdredacteur Adformatie), Sjoera Nas (oud-woordvoerder XS4ALL) en Marleen Stikker (directeur Waag). De zaal is uitverkocht, maar vanwege de overweldigende belangstelling wordt de bijeenkomst ook live gestreamd, tussen 20:00-22:00 uur. Vanaf maandag om 17:00 uur zal informatie hierover beschikbaar zijn op https://xs4allmoetblijven.nl.

Ook wordt in Waag een extra ruimte ingericht waar mensen -via een scherm- mee kunnen kijken in de hoofdzaal. Daar kun je je eventueel nog voor aanmelden op https://waag.org/nl/event/de-toekomst-van-xs4all. ‘XS4ALL moet blijven’ t-shirts zullen in beperkte oplage beschikbaar zijn in Waag, later komen deze ook op de site (vraag aub niet wanneer: het is work in progress, geduld aub).

Oproep: stap nog NIET op als klant bij XS4ALL
We hebben de afgelopen dagen 1180 (!) mails gekregen van klanten die aan het comité vragen waar ze naar over kunnen stappen, nu KPN niet thuis geeft. Wij adviseren je nog NIET te vertrekken bij XS4ALL. We zorgen voor een oplossing. Hoe dan ook, met of zonder KPN.

KPN houdt vast aan ramkoers met klanten XS4ALL

Vertegenwoordigers van KPN en het actiecomité ‘XS4ALL moet blijven’ hebben deze week met elkaar gesproken. De delegatie van XS4ALL-sympathisanten heeft KPN tevergeefs gevraagd haar besluit te herzien. KPN is niet bereid na te denken over een toekomst voor XS4ALL.

Het actiecomité vindt het onbegrijpelijk dat KPN zich star opstelt, weigert opties te onderzoeken en het risico lijkt te willen nemen om tienduizenden klanten te verliezen. Alleen al de 45.000 mensen die de moeite hebben genomen de petitie die oproept tot behoud van XS4ALL te ondertekenen komen immers overeen met zo’n 20 procent van het klantenbestand. Veel van deze klanten hebben expliciet aangegeven onder geen enkele voorwaarde naar KPN te willen. Vertrek van deze groep klanten zou een verlies van tientallen miljoenen per jaar opleveren.

KPN weigert ook uitnodiging Waag
KPN werd tevens uitgenodigd om 28 januari deel te nemen aan de openbare bijeenkomst in Waag in Amsterdam, waar de toekomst van XS4ALL verder wordt besproken. Ook deze uitnodiging werd afgeslagen, omdat KPN niet bereid is over toekomstscenario’s te spreken waarbij het merk XS4ALL blijft bestaan. Eerder gaf KPN aan zorgvuldigheid erg belangrijk te vinden en ‘met klanten in gesprek’ te willen gaan.

KPN heeft in een eerste reactie richting de pers laten weten in het gesprek met het actiecomité ‘goed te hebben geluisterd naar de zorgen’. Ook zegt KPN de ‘emoties over het op termijn uitfaseren van XS4ALL te begrijpen’. Er zou voor klanten ‘niets veranderen, behalve dat de dienstverlening onder KPN-vlag komt.’

Het actiecomité is teleurgesteld dat KPN emoties lijkt te verwarren met betrokkenheid, is ook teleurgesteld dat KPN de unieke waarde van XS4ALL niet inziet, en vindt het onbegrijpelijk dat KPN serieuze zakelijke proposities zoals voorgesteld in het gesprek niet wil onderzoeken. De stelling dat er voor klanten niets zou veranderen is volgens het comité volstrekt niet haalbaar.

Komende maandagavond zal de positie van KPN in een uitverkochte Waag in Amsterdam worden besproken. Hierbij zijn onder andere Michiel Buitelaar (CEO CX Company, voormalig directeur consumenten bij KPN), Brenno de Winter (publicist, beveiligingsexpert) en Susanne van Nierop (hoofdredacteur Adformatie) te gast. Wegens de overweldigende belangstelling voor de avond wordt momenteel gekeken of de avond via een livestream op internet getoond kan worden.


Algemene informatie en updates over de actie:

De petitie is te vinden op https://xs4allmoetblijven.petities.nl
De actiesite staat op https://xs4allmoetblijven.nl
Waarom moet XS4ALL blijven bestaan: https://xs4allmoetblijven.nl/daarom
Actueel nieuws: Er zijn nu 45.500 steunverklaringen voor de petitie
Actueel nieuws: Er is ruim 1.650 euro gedoneerd aan ‘XS4ALL moet blijven’
Actueel nieuws: De aftrap van de campagne in Waag op 28 januari is VOL, mensen kunnen zich aanmelden voor de wachtlijst via https://waag.org/nl/event/de-toekomst-van-xs4all

Donateurs, bedankt!

We hebben sinds gisteren naast een ongelofelijke hoeveelheid steunbetuigingen ook spontane donaties mogen ontvangen. Van mensen die net als wij vinden dat XS4ALL moet blijven. Van mensen zoals jij dus!

De teller staat (update 27 januari) al op 2.846,76 euro. Heel erg bedankt daarvoor, dit hadden we niet verwacht. We zetten het geld straks in voor acties die helpen om XS4ALL te behouden voor klanten, voor medewerkers en voor vrijheid van internet.

Het is een fout om te denken dat je grote problemen kan oplossen met alleen maar aardappelen, dus wil je ook doneren? Maak je donatie dan over met Paypal aan paypal@ipimuu.org. Kies voor ‘overmaken aan een vriend’ en voeg een opmerking toe ‘XS4ALL Blijft’ en of je met je naam op de website wilt. Het actuele overzicht van donaties en donateurs vind je hier.

Heb je geen paypal, maar wil je toch doneren? Mail dan even naar comite@xs4allmoetblijven.nl

Op 28 januari lanceert Actiecomité XS4ALL haar campagne in Amsterdam

De petitie die KPN oproept om XS4ALL te behouden is afgelopen week al door bijna 39.000 mensen ondertekend. Een ongekend hoog aantal steunverklaringen voor een bedrijf. Naast de tienduizenden petitie-ondertekenaars zijn er de afgelopen week ook meer dan duizend mensen geweest wie hebben gevraagd hoe ze kunnen helpen. Daarom is er nu een actiecomité opgericht door een groep klanten, sympathisanten en (oud-)medewerkers, met daarin onder andere oud-woordvoerder Sjoera Nas, campaigner Bob Overbeeke, oud-directeur Doke Pelleboer en de initiatiefnemer van de petitie, Kirsten Verdel. 
Op 28 januari lanceert het comité de campagne ‘XS4ALL moet blijven’. Deze vindt plaats in de vorm van een openbare bijeenkomst over de toekomst van XS4ALL in Waag in Amsterdam, op uitnodiging van Marleen Stikker, directeur van Waag. Voor meer informatie over die bijeenkomst, zie https://waag.org/nl/event/de-toekomst-van-xs4all.

Afgelopen week is een oproep gedaan aan de KPN-top om in gesprek te treden met het actiecomité. De belangrijkste inhoud van deze oproep (minus de aanhef en afsluiting) is te lezen op https://xs4allmoetblijven.nl/daarom. KPN heeft positief gereageerd, naar een mogelijke datum wordt gezocht.

De website www.xs4allmoetblijven.nl staat per vandaag al live. Hierop is onder andere te vinden waarom XS4ALL moet blijven bestaan, evenals een campagnekalender voor de komende maanden en een aantal testimonials. De belangrijkste functie op de website is een oproep om in actie te komen, gericht aan mensen die ook willen dat XS4ALL moet blijven bestaan. 

Veel bijval voor petitie

De petitie met de oproep om XS4ALL te behouden heeft veel meer bijval gekregen dan verwacht. Ondanks het feit dat er geen ‘sociaal-maatschappelijk verantwoord publiek doel’ wordt gediend met de petitie, zoals dat natuurlijk gebruikelijk is, wordt de petitie vandaag toch massaal getekend.

Teller loopt op

De teller staat (na een dag) al bijna op 3.000, waar gehoopt was op enkele honderden steunverklaringen.

XS4ALL sterk merk

Op social media regent het de hele dag al aan negatieve reacties op het voorgenomen besluit van KPN om te stoppen met het merk XS4ALL. Klanten zien XS4ALL als een sterk merk, dat vertrouwd en betrouwbaar is. XS4ALL in je e-mailadres staat voor kwaliteit, service en persoonlijke aandacht. Deze elementen worden door hen niet toegekend aan KPN. Ook het feit dat XS4ALL al jaren als beste uit de tests komt bij de Consumentenbond en voorvechter is van privacy en veiligheid worden herhaaldelijk genoemd.

Onbestaanbaar dat KPN koerswijziging voortzet

Onder andere Emerce, AD, Volkskrant, BNR en Geenstijl besteedden al snel aandacht aan de negatieve feedback die KPN krijgt. Het lijkt hiermee onbestaanbaar dat KPN de voorgenomen koerswijziging voortzet.