Nieuws

Toch weer nieuwe gesprekken met KPN én… er zit schot in Plan B

We zijn al een tijdje stil, maar dat is bepaald niet omdat er niets meer gebeurt. We vroegen jullie een tijdje geleden om je te melden als je wilde helpen op een ‘geheim event’. Dat was de jaarlijkse  aandeelhoudersvergadering van KPN, waar veel XS4ALL-klanten uiteindelijk erg moeilijke vragen stelden aan de KPN-top. Daar was veel ophef over in de media (zie ook https://xs4allmoetblijven.nl/in-de-media, en check het videoverslag dat we zelf maakten. Dat leidde tot een uitnodiging van KPN CEO Maxima Ibarra voor nieuwe gesprekken. Dat loopt nog, we weten nog niet wat er uit komt. We zijn zeer sceptisch, bijvoorbeeld omdat KPN telkens belooft dat er ‘niets verandert’ voor XS4ALL-klanten, terwijl ze tegelijkertijd de abonnementsprijs met 2,50 euro per maand hebben verhoogd en televisiekanalen uit het pakket hebben laten verdwijnen (…). Maar we wachten het wel even netjes af. We hebben KPN een voorstel gedaan waarvan je zou zeggen: ‘an offer you can’t refuse’, maar we moeten het dus nog zien…

In de tussentijd… is er (stichting) appeltaart!
In de tussentijd werken we ook gewoon hard door aan Plan B: het oprichten van een eigen, nieuwe provider, mocht XS4ALL inderdaad verdwijnen. We krijgen veel mails van mensen die graag willen weten hoe het daar mee staat. Zo lang we er mee bezig zijn, kunnen we helaas nog niet zo veel communiceren. Er gebeurt van alles op het gebied van financiën, organisatie, techniek, juridische zaken, etc; alles kost veel tijd, maar we vorderen gestaag. Ook is inmiddels Stichting Appeltaart opgericht, die als doel heeft om het oprichten van de nieuwe internetprovider te bevorderen. 

Hoe lang duurt het nog voor XS4ALL verdwijnt?
We hebben nog veel tijd. Mocht KPN de plannen echt doordrukken (daar gaan we voor de zekerheid maar gewoon van uit), dan nog kunnen ze dat niet snel doen. Ze zijn immers nu pas bezig met uitrekenen wat het migreren (overzetten) van XS4ALL-klanten naar KPN-systemen eigenlijk kost. Dat duurt nog wel even. Je kunt dus gewoon rustig blijven zitten, en wij zullen dan tijdig met ons alternatief komen. Uiteraard hopen we nog steeds op een herbezinning van KPN. 

Oproep: doneer!
We hebben de afgelopen maanden veel donaties gekregen die we gebruiken voor onze acties en om voorbereidingen te kunnen treffen voor het starten van een nieuwe provider. Doneren was echter erg omslachtig, omdat we geen juridische status hadden. Die is er nu wel nu Stichting Appeltaart een feit is. Deze stichting is zoals gezegd opgericht om formeel te kunnen werken aan de nieuwe provider. Doneren kan daardoor naast Paypal nu ook met iDeal of creditcard. We zijn eindelijk in 2019 zeg maar. ;) Donaties zijn nog steeds zeer welkom. Doneren kan via https://xs4allmoetblijven.nl/doneer. Een overzicht van alle donateurs is te vinden op https://xs4allmoetblijven.nl/kom-in-actie/#doeeendonatie.

Podcast: ‘Wat gebeurt er, als XS4ALL verdwijnt’?
Journalist Peter de Ruiter maakte een uur lange podcast met als titel: ‘Wat gebeurt er, als XS4ALL verdwijnt?’ In deze documentaire spreekt hij tal van betrokkenen, van klanten als schrijfster Lydia Rood tot (ex-)medewerkers als oud-XS4ALL-directeur Paul Naastepad en van KPN-CEO Maximo Ibarra tot Errol Keyner van beleggersvereniging VEB. Er zitten wel wat dingetjes in waar wij nog wel een reactie op zouden hebben, maar in grote lijnen -en qua sommige details- is het echt een boeiend geheel. Luisteren kan op https://soundcloud.com/peterwired/wat-verdwijnt-er-als-xs4all-verdwijnt-1.

Tot zover deze update, blijf http://www.xs4allmoetblijven.nl in de gaten houden. Binnenkort komt er een gloednieuwe, hele spannende website bij….

Hartelijke groet, namens het actiecomité,

Kirsten

KPN onderzoekt alternatieven voor XS4ALL

Telecombedrijf KPN moet onderzoek doen naar alternatieven voor XS4ALL, dit meldt het Algemeen Dagblad vanmorgen. KPN doet dit nadat de ondernemingsraad van XS4ALL naar de rechter stapte na het voorgenomen besluit om XS4ALL op te heffen, blijkt uit correspondentie in handen van het AD. KPN haalde daarop bakzeil. Het besluit leidde tot massaal protest van XS4ALL-klanten: bijna 53.000 van hen tekenden een online petitie tot behoud van het bedrijf. De OR diende een verzoekschrift in bij de Ondernemingskamer om de eigenstandige positie bevestigd te krijgen, waardoor een adviesaanvraag over XS4ALL ook langs de OR zou moeten.

Volgens het AD heeft de rechtsgang geholpen: KPN beloofde alternatieven te gaan bekijken voor het stoppen met XS4ALL. De personeelsvertegenwoordiging heeft daarop de rechtszaak ingetrokken. Er wordt nu naar mogelijke alternatieven gekeken, ‘in de breedste zin van het woord.’

Het actiecomité XS4ALL moet blijven is verheugd dat KPN toch naar alternatieve scenario’s gaat kijken. De afgelopen tijd heeft het comité tot drie keer toe bij KPN aangegeven in gesprek te willen over dergelijke alternatieven, die achter de schermen zijn uitgewerkt. Hier heeft KPN niet op gereageerd. Vanmiddag zullen KPN-aandeelhouders en XS4ALL-klanten en sympathisanten naar de jaarlijkse algemene aandeelhoudersvergadering van KPN gaan om de KPN-top te bevragen over het nieuws. De aandeelhoudersvergadering vindt plaats om 14:00 uur in Rotterdam. De vergadering is live te volgen via https://ir.kpn.com. De webcast zal na afloop ook worden geüpload naar de youtube pagina van het aciecomité.

Buiten bij de ingang zullen bezoekers van de aandeelhoudersvergadering een brief uitgedeeld krijgen. De tekst hiervan luidt:

GEACHTE AANDEELHOUDER VAN KPN,

KPN wil XS4ALL opheffen. Dat is op 10 januari aangekondigd. Wij vragen u te voorkomen dat KPN op ondoordachte wijze waarde vernietigt.

De volgende feiten kunt u desgewenst tijdens de aandeelhoudersvergadering controleren bij het bestuur van KPN:

 1. XS4ALL heeft de HOOGSTE RETURN ON INVESTMENT van alle KPN onderdelen.
 2. XS4ALL-KLANTEN WILLEN NIET WEG bij XS4ALL getuige de bijna 53.000 handtekeningen op petities.nl. Het is niet bekend met welke churn (verloop van klanten) KPN rekening heeft gehouden, en of dat percentage niet ernstig wordt onderschat.
 3. XS4ALL heeft een ongekend hoge Net Promoter Score – mond tot mond reclame – in Nederland en de CUSTOMER BASE BLIJFT AL JAREN STABIEL in tegenstelling tot de base van KPN die krimpt.
 4. Na inzet van de OR van XS4ALL bij de ondernemingskamer heeft KPN BAKZEIL GEHAALD; KPN heeft toegezegd alternatieven voor opheffing te onderzoeken met de OR van XS4ALL..
 5. KPN wil niet in gesprek met het actiecomité ‘XS4ALL moet Blijven’ over het terugdraaien van het besluit of verkoop van het merk. Zelfs bij een gedeeltelijke verkoop krijgt KPN een zeer welkome cash-injectie. Deze optie is tot nu toe onbespreekbaar. Daarom bereidt het comité de start voor van een NIEUWE PREMIUM ZELFSTANDIGE PROVIDER voor klanten die niet mee willen naar KPN. Hierdoor zullen de negatieve gevolgen van de opheffing ook op de lange termijn doorwerken.
 6. Er lijkt door KPN GEEN FINANCIËLE DOORREKENING te zijn gemaakt van de kosten van opheffing afgezet tegen de baten. KPN heeft publiek de belofte gedaan dat er niets verandert voor de huidige klanten, maar het is zeer onwaarschijnlijk dat KPN die belofte waar kan maken. Omdat XS4ALL eigen systemen en diensten heeft, zijn de KOSTEN VAN INTEGRATIE HOGER dan verwacht.
 7. KPN verliest door de opheffing van XS4ALL een unieke kans om zich een positie te verwerven op de markt van de kabel: nu die eindelijk na jarenlange strijd open gaat voor concurrerende aanbieders. KPN laat een kans op meer marktaandeel liggen.
 8. Door het opheffen van XS4ALL blijft er van KPN alleen nog een uitgekleed nutsbedrijf over. Zonder ruimte voor innovatie of tegenspraak. Wilt u liever investeren in innovatie met een commercieel oogmerk? Steun dan het voorstel van de VEB om tegen een regeling te stemmen die bonussen voor de bestuurders garandeert ongeacht de winst. En vraag het bestuur om het uiterst winstgevende XS4ALL te behouden, in een onafhankelijke positie.

Wij wensen u een productieve aandeelhoudersvergadering,

Klanten van XS4ALL
Namens het actiecomité ‘XS4ALL moet Blijven’
www.xs4allmoetblijven.nl

KPN verhoogt prijzen van XS4ALL-abonnementen

Ben je klant van XS4ALL? Dan heb je deze week kunnen lezen dat de abonnementsprijzen binnenkort met 2,50 euro per maand verhoogd worden. Dit is géén besluit van XS4ALL zelf, dit soort besluiten wordt door KPN genomen. Het heeft ons er toe aangezet om te proberen nog meer snelheid te maken met het oprichten van een nieuwe provider die XS4ALL moet vervangen als het door KPN wordt opgeheven. De juridische structuur wordt momenteel al ingevuld. Het is fantastisch om te zien hoeveel bedrijven, klanten en sympathisanten het initiatief van een groep klanten om een eigen provider op te richten willen steunen. We krijgen (vaak gratis) hulp met vormgeving, juridisch advies, zakelijke producten, inrichten organisatiestructuren, etc. Ontzettend veel dank daarvoor. Als je ook wilt helpen, reageer dan aub even door te mailen naar comite @ xs4allmoetblijven.nl

Aankondiging van een uitnodiging…

Het oprichten van een provider heeft veel voeten in de aarde. Alles kost tijd, en we zijn mede afhankelijk van  de snelheid van een aantal externe partijen. Nog even geduld dus. Maar… we hebben alvast fantastisch nieuws: Poppodium Paradiso heeft aangeboden om de lancering van de nieuwe provider bij hen te vieren. Echt waanzinnig gaaf! Weet dus alvast dat iedereen die founding member wordt van de nieuwe provider voorrang heeft bij de kaartverstrekking. En ja: de lancering van de bedrijfsnaam en de optie om founding member te worden komen er nu snel aan… (spannend, spannend)!

Steun voor XS4ALL in Tweede Kamer

Vandaag vond in de Tweede Kamer een algemeen overleg over Telecom plaats. Daar kregen we steun van SP-Kamerlid Frank Futselaar. Hij zei: ‘[…] Tegelijkertijd constateer ik, er zijn een aantal providers die een vrije modemkeuze ondersteunen. Ik noem hier specifiek XS4ALL, dat van KPN is maar helaas dreigt te gaan verdwijnen. Dat is een bedrijfsbesluit, daar gaan wij niet over in deze Kamer, maar ik wil toch graag van de gelegenheid gebruik maken om te zeggen hoe betreurenswaardig het is dat het dreigt dat XS4ALL dreigt te gaan verdwijnen. Al is het maar voor het diversiteitsaanbod van het aantal providers in Nederland.’

Eerder kregen we al steun van voormalig D66-Kamerlid Boris van der Ham.

XS4ALL-klanten verrassen KPN-top met bliksemactie bij Rijksmuseum

Klanten en sympathisanten van internetprovider XS4ALL verrassen de top 75 medewerkers van KPN vanavond met een bliksemactie bij het Rijksmuseum. KPN komt daar bijeen op een besloten bijeenkomst van de top 75 medewerkers van het bedrijf. De actievoerders staan vanavond met grote letters ‘I AM XS4ALL’ voor de ingang van het Rijksmuseum. Aan de KPN-medewerkers worden flyers uitgedeeld waarop wordt gevraagd het ‘cultureel interneterfgoed’ dat XS4ALL is niet te verkwanselen. Op de flyer wordt ook gewezen op een belangrijk zakelijk aspect van de voorgenomen opheffing: het aantal XS4ALL-klanten dat nu al opzegt lijkt groter te zijn dan door KPN werd verwacht.

KPN besloot in januari om het zeer winstgevende merk XS4ALL op te heffen, wat leidde tot felle protesten onder klanten. Bijna 53.000 mensen tekenden een petitie die opriep tot behoud van de provider. Ook werd een actiecomité opgericht, bestaande uit klanten, (oud-)medewerkers en sympathisanten van XS4ALL. Het comité roept klanten op nog niet op te stappen, omdat het enerzijds nog pleit bij KPN voor het behoud van XS4ALL, en anderzijds omdat het comité ook werkt aan een alternatief waar klanten die niet naar KPN willen naar kunnen overstappen. Op 10 april is de jaarlijkse aandeelhoudersvergadering van KPN. Dan zal het bestuur aan de aandeelhouders uit moeten leggen waarom andere -financieel gunstigere- opties dan het opheffen van XS4ALL niet worden verkend.

De tekst van de flyer:

Beste KPN medewerker,

Veel plezier vanavond in het Rijksmuseum! Ons cultureel erfgoed komt natuurlijk nergens zo mooi tot zijn recht als in het Rijksmuseum.

Denken jullie in dat kader vanavond ook nog eens goed na over het culturele interneterfgoed dat KPN in haar bezit heeft? We hebben het uiteraard over XS4ALL, een merk zo sterk dat 52.000 klanten en sympathisanten al hebben opgeroepen dit te behouden.

Wij begrijpen uiteraard de wens van KPN om lean en mean te zijn en om kosten te willen besparen op bijvoorbeeld marketing, infrastructuur en personeel. Helaas zien wij dat het opheffen van het merk XS4ALL niet bijdraagt aan deze doelstellingen. Veel meer klanten dan waar KPN rekening mee hield dreigen weg te lopen bij XS4ALL. Het aantal opzeggingen is nu al groter dan verwacht. Daar komt nog bij:

 • Ziggo heeft de internetsnelheden deze week met 25% verhoogd. Dat zal veel mensen naar deze concurrent van KPN lokken.
 • Er zijn geluiden dat XS4ALL-klanten binnenkort een prijsverhoging krijgen. Als dat gebeurt zal dat voor nog meer opzeggingen zorgen.
 • Actiecomité XS4ALL Moet Blijven werkt aan de oprichting van een nieuwe provider. Veel XS4ALL-klanten die nog níet opgezegd hebben, wachten deze overstapmogelijkheid af.

Wij doen dan ook een dringend beroep op u om alternatieve scenario’s te onderzoeken. Er zijn ook opties waarbij XS4ALL, klanten, personeel én omzet en winst voor KPN in stand kunnen blijven, waarbij zelfs de één merk strategie overeind kan blijven. Deze verkennen wij graag met u. U weet ons te vinden.

***

Speciaal voor KPN-topman Maximo Ibarra is de tekst vertaald:

Gentile dipendente KPN,

Divertiti stasera al Rijksmuseum! 

Sono pochi i posti dove si può godere in modo cosi bello e unico del nostro patrimonio culturale, come nel Rijksmuseum. Questa sera, in questo luogo meraviglioso, stai considerando l’eredità culturale di internet che KPN possiede? Stiamo ovviamente riferendoci a XS4ALL, un marchio così forte che 52.000 clienti e simpatizzanti hanno già chiesto che venga mantenuto. Certamente comprendiamo il desiderio di KPN di essere lean e mean  e di voler risparmiare sui costi, ad esempio, sul marketing, sulle infrastrutture e sul personale. Tuttavia, riteniamo che la cancellazione del marchio XS4ALL non contribuisca a questi obiettivi. Infatti, molti più clienti di KPN rischiano di scappare via da XS4ALL rispetto a quanto ci aspettavamo. Il numero di cancellazioni è già maggiore del previsto.

Inoltre
– Ziggo, questa settimana, ha aumentato la velocità di internet del 25%. Questo attrarrà molte persone verso questo concorrente di KPN.
Inoltre, pare che i clienti di XS4ALL riceveranno presto un aumento di prezzo. Ciò contribuirà a causare molte cancellazioni. 

     – Il comitato di azione “XS4ALL deve continuare” sta lavorando sulla creazione di un nuovo provider che potrà provvedere alla continuazione de marchio e del servizio XS4ALL. Molti clienti di XS4ALL che non hanno ancora annullato il loro abbonamento sono in attesa di una possibile opzione di trasferimento. 

Pertanto ti esortiamo a chiedere a KPN di indagare su scenari alternativi. Riteniamo che ci siano sicuramente opzioni in base alle quali XS4ALL, i clienti, lo staff e anche i proventi per KPN possono essere mantenuti. Anzi, crediamo che ciò possa facilitare la strategia e la tradizione del marchio KPN. Siamo felici di esplorare questi con voi. Sai dove trovarci. 

Enige provider met vrije routerkeuze dreigt te verdwijnen

Uit: C’t Magazine

Consument trekt aan het kortste eind door discussie over definities bij recht op vrije routerkeuze
Nijmegen, 19 maart 2019 – In 2015 heeft de Europese Unie bepaald dat eindgebruikers bij het kiezen van telecomrandapparatuur keuzevrijheid moeten hebben. Dat betekent bijvoorbeeld dat klanten van internetproviders zelf moeten kunnen bepalen wat voor modem of router zij op hun aansluiting willen gebruiken. In de praktijk wordt door de providers echter een router meegeleverd die je verplicht bent te gebruiken. De discussie die de invoering van dit besluit belemmert gaat over waar ‘het aansluitpunt’ nu precies begint en dus vanaf welk punt klanten hun eigen apparatuur kunnen kiezen. Provider XS4ALL is de enige provider die consumenten de vrijheid geeft in hun keuze voor eigen apparatuur. Met het mogelijk verdwijnen van deze provider heeft de consument dus geen vrije keuze meer. Door de discussie rondom de invoering van het besluit moet de consument maar weer wachten tot hij zijn recht eindelijk een keer in de praktijk kan toepassen. Reden voor c’t magazine om hier in de april-editie uitgebreid aandacht aan te besteden.

Als je op dit moment een andere router zou willen aansluiten, moet je beschikken over de inloggegevens voor het providernetwerk, en die leveren providers niet. Sterker nog: die krijg je ook niet. Als je de klantenservice belt, wordt vrij snel duidelijk dat ze die gegevens niet mogen geven. XS4ALL was de enige provider waar gebruikers hun eigen randapparatuur konden kiezen. Met het verdwijnen van deze provider is er op dit moment in Nederland geen mogelijkheid meer om je eigen router of andere telecomrandapparatuur te kiezen.

Risico op veiligheidsproblemen minimaal
De Nederlandse overheid heeft in 2016 het Europese besluit overgenomen met de formulering “Een aanbieder van een openbaar telecommunicatienetwerk zorgt er voor dat eindapparaten […] op daartoe geschikte netwerkaansluitpunten kunnen worden aangesloten en kunnen blijven worden gebruikt.” In december 2017 is een beleidsregel voorgesteld om het scheidingspunt tussen het openbare elektronische communicatienetwerk en het private netwerk van de eindgebruiker, het zogeheten netwerkaansluitpunt, te verduidelijken. De providers stonden meteen op hun achterste benen, want dat zou kunnen gaan leiden tot allerlei security-problemen. Uit een onderzoek van Stratix bleek dat echter heel onwaarschijnlijk te zijn.

Gediscussieer over definities
In december 2018 zou er meer duidelijkheid komen over de vrije routerkeuze. Pas half februari 2019 kwam Mona Keijzer, Staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat, met een update: de Autoriteit Consument en Markt (ACM) moet gaan bepalen wat de definitie van het netwerkaansluitpunt is. Is dat waar de internetaansluiting het huis binnenkomt (dus vóór een zelf te kiezen router) of daar waar het internet meteen gebruikt kan worden (dus na de router van een provider). In het laatste geval houden de providers controle over het internet-, tv- en telefonieverkeer – en daarmee natuurlijk hun businessmodel.

Enige provider met vrije routerkeuze dreigt te verdwijnen: XS4ALL
Doen alle providers moeilijk over een vrije routerkeuze? Nee, er is er één die daar helemaal niet moeilijk over doet. Die stuurt de inlogcodes gewoon meteen naar zijn klanten op. En nou net díe provider dreigt te gaan verdwijnen, want KPN heeft aangekondigd dat het merk XS4ALL gaat verdwijnen. Voor veel abonnees was het feit dat dit de enige provider was die niet moeilijk deed over het installeren van een eigen router nu net een voorargument. Internet, maar ook telefonie en tv kunnen door de abonnees van XS4ALL helemaal zelf afgehandeld worden.

Consument trekt aan het kortste eind
Dat de discussie over een vrije routerkeuze door de staatssecretaris nu geherformuleerd wordt als een definitiekwestie over het netwerkaansluitpunt is een stap die alleen maar afleidt van de werkelijke discussie – en er ongetwijfeld weer voor zorgt dat die anderhalf jaar vooruitgeschoven gaat worden. Ook al worden de bezwaren van de providers door allerlei partijen ontkracht, hun belangen blijven zo goed behartigd. In plaats van dat je nu je eigen apparaten kunt aansluiten, krijg je gesteggel over waar het netwerkaansluitpunt zit. Dat wordt dan bovendien weer doorgeschoven naar een externe partij. En dat op een moment dat KPN het voorbeeld van hoe het ook kan uit de markt haalt. De consument is hier op geen enkele wijze mee gediend.


Actiecomité steekt hart onder riem bij XS4ALL-medewerkers

Vanmorgen deelde een delegatie van het actiecomité appeltaart uit aan XS4ALL-medewerkers op bij de ingang van het XS4ALL-gebouw in Amsterdam. De actie was bedoeld om medewerkers een hart onder de riem te steken, in de onzekere tijden waarin zij nu leven. Naast diverse klanten en oud-medewerkers was ook oud-directeur Doke Pelleboer hierbij aanwezig. Hij overhandigde een pamflet aan KPN-topman Maximo Ibarra die toevallig tijdens de actie naar binnen liep.

De tekst van het pamflet staat hieronder:

7 maart 2019

Beste XS4ALL’ers,

Actiecomité XS4ALL Moet Blijven wil jullie graag een hart onder de riem steken. Het zijn onzekere tijden, met vaak verwarrende en onvolledige informatie over wat er gaande is. En het is ook niet fijn. Enerzijds wil je klanten zo goed mogelijk helpen, zonder dat ze zelf veel last hebben van de voorgenomen opheffing van XS4ALL, maar juist dat helpen met overgaan naar KPN doet ook pijn.

Het helpt natuurlijk ook niet dat KPN geen enkele planning heeft voor de migratie. Klanten wordt ten onrechte voorgehouden dat er niets voor hen zal veranderen en dat ze ‘de producten en diensten die ze nu hebben behouden.’ We weten allemaal dat dit niet waar is, en dat er inmiddels al wordt gesproken over welke producten en diensten mee gaan naar KPN en welke niet. Sterker nog: KPN blijkt niet eens te weten welke producten en diensten XS4ALL allemaal levert! En de plannen díe momenteel gemaakt worden zijn chaotisch; KPN weet helaas simpelweg niet wat het aan het doen is. Ook dat levert frustratie op.

Maar: wij zijn er nog steeds. Net als jullie weten wij dat XS4ALL meer is dan gewoon het zoveelste merk. XS4ALL is een uniek bedrijf dat het strijden voor veiligheid, privacy en toegang voor iedereen in het DNA heeft. Dat strijd in het DNA heeft. Dat weet dat die strijd maatschappelijke toegevoegde waarde heeft. We laten dus niet los en zijn bezig met het werken aan twee mogelijke alternatieven.

Ten eerste staan wij nog steeds achter een oplossing die voor het behoud van XS4ALL zorgt. Wij denken dat dit het beste is voor alle betrokken partijen; KPN, XS4ALL, medewerkers en klanten. Hierbij kan worden ingezet op bijvoorbeeld het op afstand zetten van XS4ALL of een mogelijke (gedeeltelijke) verkoop van XS4ALL. XS4ALL kan zich dan weer volledig richten op de belangrijke ideologische waarden, de technologisch hoogstaande producten en de ongeëvenaarde ondersteuning voor klanten. Wij roepen KPN op met ons in gesprek te gaan over deze optie.

Met de tweede optie zijn we al heel serieus bezig. Een tipje van de sluier willen we wel oplichten: dit betreft het oprichten van een nieuw bedrijf, onder een andere naam. Hierbij wordt de juridische structuur zo vormgegeven dat het eigendom niet is gericht op economisch gewin, maar op ideologische standvastigheid. Dat vordert gestaag. Er is een businessplan, we hebben mensen voor o.a. techniek, marketing, financiën en juridische zaken én we hebben gesprekken met een aantal investeerders die zeer geïnteresseerd zijn in het oprichten van een bedrijf met een ideologische drive én gezond zakelijk inzicht. Die investeerders komen uit verschillende sectoren: de bankenwereld, goede doelen, telecom, private investeerders, techfondsen. Kortom: de steun is groot. Ook wordt momenteel een alliantie gesmeed met bestaande bedrijven op het gebied van hosting, telefonie, infrastructuur en beveiligd emailgebruik. Meerdere partners staan klaar om met ons in zee te gaan. Uiteraard hopen we dat we zoveel mogelijk huidige medewerkers een plek kunnen geven in de nieuwe organisatie, daar doen we ons uiterste best voor.

Maar het kost allemaal tijd. Voordat alles van start kan gaan zijn we maanden verder. Dus heb geduld, geef niet op. Als optie één niks wordt komen we op afzienbare termijn met een eerste stap waarmee klanten en medewerkers founding member kunnen worden van het nieuwe bedrijf.

Tot zo lang kun je genieten van appeltaart. Zoals het hoort.

Actiecomité XS4ALL Moet Blijven