Nieuws

FAQ crowdfundactie

De crowdfundactie is begonnen op 4 november 2019. 21 uur later is het streefbedrag al bereikt, maar we hopen nog meer op te halen om zo sneller te kunnen opschalen. Veelgestelde vragen over de actie zullen hieronder worden behandeld. Heb je een vraag? Mail dan naar info@wijstappenover.nl

Wanneer eindigt de crowdfundactie?
De actie eindigt op 15 januari 2020, of als het maximale bedrag is bereikt.

Hoe kan ik meedoen aan de actie?
Dit kan op https://crowdaboutnow.nl/campagnes/planb.

Wat is de minimale en maximale inleg?
De minimale inleg is 250 euro. De maximale inleg is 80.000 euro. Wil je meer dan 80.000 euro investeren, mail dan naar info@wijstappenover.nl

Is mijn inleg een donatie of krijg ik er iets voor terug?
Het is een lening. Je krijgt er 3% rente voor terug. De lening loopt vijf jaar.

Ik heb geen 250 euro, hoe kan ik toch meedoen?
Op 11 november lanceren we ook de nieuwe provider zelf. We maken de naam dan bekend en je kunt direct al klant/lid worden, voor 50 euro. Daarvoor krijg je dan ook iets handigs wat een hardnekkig probleem voor veel internetters oplost. Wat dat is, hoor je op 11 november zelf. Enkele maanden later kunnen we dan ook internet leveren.

Waar is het opgehaalde geld voor bedoeld?
We hebben al ontzettend veel geregeld, maar we hebben natuurlijk wel geld nodig voor personeel, kantoorruimte en techniek. Voor de logistiek van het aanbieden van internetverbindingen ís de financiering al geregeld!

Hoeveel geld willen jullie ophalen?
Minimaal 1,25 miljoen euro, zodat we voldoende personeel kunnen inhuren en apparatuur in kunnen kopen en van start kunnen. We zetten in op maximaal 2,5 miljoen euro, zodat we sneller kunnen uitrollen en opschalen.

Wat gebeurt er als jullie het minimumbedrag van 1,25 miljoen euro niet halen?
Deze vraag is verouderd, het minimumbedrag is gehaald!

Kan ik mijn geld kwijtraken?
Ja, een investering in/lening aan een nieuw bedrijf is per definitie risicovol. We zijn maanden bezig geweest met het opzetten van de businesscase en het doorrekenen van alle cijfers, maar uiteindelijk is ons slagen natuurlijk van jou en anderen afhankelijk die lid willen worden van de nieuwe provider. Je kunt dus de kans van slagen van deze provider verhogen door zoveel mogelijk mensen naast jezelf zich in te laten schrijven als Founding Member voor €50. Dit kan vanaf 11 november.

Wat gebeurt er als XS toch blijft als onderdeel van KPN? 
Als KPN de zelfstandigheid van XS4ALL blijvend garandeert op gebied van mensen, techniek, service, beleid en ideologische waarden, zullen wij ons plan niet doorzetten en de lening vervroegd aflossen met tot dan toe opgebouwde rente. Er bestaat dan wel een kans dat door reeds gemaakte investeringen en kosten er niet volledig afgelost kan worden. Als er geen garanties komen, gaan we gewoon door.

Wat gebeurt er als XS4ALL toch blijft, maar dan zelfstandig?
In dat geval zullen we hoogstwaarschijnlijk het plan niet doorzetten en een voorstel doen om de uitstaande leningen vervroegd af te lossen met de tot dan opgebouwde rente. Er bestaat dan wel een kans dat door reeds gemaakte investeringen en kosten er niet volledig afgelost kan worden. Ook in dit scenario geldt dat er garanties moeten zijn over blijvende zelfstandigheid van XS4ALL.

Kan ik anoniem investeren?
Ja, je kunt in het investeringsproces zelf aangeven of je wilt dat je naam publiekelijk zichtbaar is, of dat je anoniem blijft.

Welke garanties kan ik krijgen?
Er worden geen zekerheden gesteld.

Als ik meedoe, krijg ik dan ook aandelen?
Nee, het is een lening. Omdat we nog een start-up organisatie zijn is het nog lastig (certificaten op) aandelen uit te geven en daar ook een zinvolle waardering aan te geven. Het kan zijn dat we in de toekomst dit als nog doen en je eventueel de mogelijkheid bieden om je lening om te zetten in certificaten.

Is het 50 euro lidmaatschapsbedrag voor founding members een eenmalig bedrag?
De 50 euro is per jaar. Indien je dit lidmaatschap omzet naar een internet abonnement (wat enige tijd na de crowdfundactie zal kunnen), wordt de 50 euro pro rata gekort op het internet abonnement voor de resterende looptijd.

Kan ik ook investeren met mijn bedrijf, in plaats van als particulier?
Ja, dat kan. Dat wijst zich vanzelf tijdens het investeringsproces op de site.

Hart onder de riem (en op de muur en op de grond) voor XS4ALL-medewerkers

Vanmorgen vroeg trotseerden een aantal XS4ALL-supporters regen en wind om medewerkers in het kantoor van XS4ALL een hart onder de riem te steken. Of beter gezegd: om die harten daar op creatieve wijze achter te laten. Met vergunning daarvoor, en in de vorm van stoepkrijtverf die met water zo weer weg is (want waar gehackt wordt vallen weliswaar spaanders, maar om er een troep van te maken is natuurlijk ook niet de bedoeling).

Gelukkig hebben we de foto’s nog wel: en weet dus dat de support er nog steeds is. En er gebeurt natuurlijk ook nog steeds van alles achter de schermen…

ONDERNEMINGSRAAD XS4ALL VERWIJT KPN WANBELEID

Hieronder het persbericht van de OR dat wij binnen kregen en graag volledig doorplaatsen:

AMSTERDAM, 1 AUGUSTUS 2019 – De Ondernemingsraad (OR) van XS4ALL verwijt moederbedrijf KPN wanbeleid en waardevernietiging. Dit staat in een brief die de directie van XS4ALL en KPN vandaag hebben ontvangen in het kader van het enquêterecht van de OR. KPN heeft plannen om XS4ALL op te heffen, maar de OR sommeert KPN nu om maatregelen te nemen om het voortbestaan van XS4ALL te garanderen. KPN heeft 30 dagen gekregen om te reageren. De OR heeft hierna de mogelijkheid om naar de Ondernemingskamer te stappen.

De OR heeft het enquêterecht sinds 2002. Het is hoogst ongebruikelijk dat een OR dit recht heeft. Dit is normaal gesproken alleen voorbehouden aan grootaandeelhouders en vakbonden. Een enquêteprocedure kan grote gevolgen hebben, zoals het aanstellen van een onafhankelijke rapporteur die een diepgaand onderzoek verricht naar wanbeleid. Daarnaast kunnen er maatregelen genomen worden, waaronder zelfs het schorsen van de directie of het afnemen van zeggenschap over de aandelen van XS4ALL.

Daan Willems van de OR: “We hebben vele concrete voorbeelden van slechte aansturing in de afgelopen jaren. Ondanks dat is XS4ALL een kerngezond bedrijf met veel potentie gebleven. Tot onze teleurstelling wordt hiervan geen gebruik gemaakt. Bovendien zijn bepaalde argumenten om XS4ALL op te heffen juist een gevolg van deze aansturing. Gezien de ontstane situatie zien we ons nu genoodzaakt om voor dit zware middel te kiezen.”

Begin januari maakte KPN bekend te willen stoppen met XS4ALL. Dat leidde tot veel protesten bij sympathisanten en XS4ALL-abonnees. In maart heeft de OR adviesrecht bedongen over het voorgenomen besluit om XS4ALL op te heffen. De enquêteprocedure staat los van het adviestraject, de OR moet nog adviseren over het voorgenomen besluit.

KPN verliest 24.000 internetklanten na schrappen Telfort

Vandaag in het nieuws: door het schrappen van het merk Telfort is KPN de afgelopen maanden maar liefst 24.000 internetklanten kwijtgeraakt, die dus ergens anders heen zijn gegaan dan naar KPN. En over Telfort is niet eens commotie geweest, laat staan wat er dus gebeurt op het moment dat XS4ALL daadwerkelijk zou worden opgeheven.

Op dit moment is daar overigens nog geen sprake van: de OR van XS4ALL moet nog advies uitbrengen over de door KPN gewenste beëindiging van XS4ALL. En in de tussentijd is XS4ALL net weer uitgeroepen tot beste alles-in-1-provider bij de Consumentenbond.

Blijf dus gewoon lekker zitten bij XS4ALL!! En mocht KPN toch de opheffing doorzetten, dan komen wij met ons Plan B. Dat staat al klaar.

Wat betekent vertrek KPN-topman voor XS4ALL?

Beste XS4ALL-sympathisant,

Ongetwijfeld hebben jullie vandaag het nieuws gehoord dat CEO Maximo Ibarra vertrekt bij KPN. Per eind september gaat hij terug naar Italië. In de praktijk betekent het aangekondigd vertrek van een CEO doorgaans dat hij of zij per direct geen verstrekkende besluiten meer neemt. 

Omdat het nog niet duidelijk is wie de nieuwe opvolger wordt en welke koers hij of zij zal willen varen, hebben we als actiecomité besloten om ons plan B even on hold te zetten. Qua release dan, want qua uitvoering achter de schermen zijn we nog steeds volop bezig. Nu met details, niet meer met de hoofdlijnen.

In de tussentijd blijft ons advies hetzelfde: blijf gewoon klant bij XS4ALL. Er zal voor klanten voorlopig niets veranderen (de eventuele ‘migratie naar KPN’ is alleen in voorbereiding, maar nog niet in uitvoering), dus je kunt gewoon blijven zitten, je contract verlengen of door laten lopen: geen probleem.

We krijgen veel reacties van XS4ALL-klanten en van sympathisanten die bij andere providers zitten die aangeven dat ze liefst sowieso voor een ‘plan B’ gaan, omdat ze geen vertrouwen hebben in KPN en vinden dat XS4ALL onder KPN al niet meer is wat het zou moeten zijn. Met dat laatste zijn we het eens, maar voor zowel personeel als klanten is het beste scenario nog steeds ‘XS4ALL blijft’, hetzij onder KPN-vlag (maar dan wel met meer ruimte dan nu), hetzij zelfstandig. Dat laatste zou natuurlijk het mooiste zijn.

Zolang er nog een serieuze kans is dat XS4ALL kan blijven, zetten we daar natuurlijk op in. Dat is en blijft plan A.

Maar: de zandloper loopt natuurlijk wel langzaam leeg. Door het vertrek van Ibarra is er weer even wat zand bijgekomen, maar of iemand die zandloper definitief op zijn zij legt, daarvoor is het nu te vroeg om over te kunnen oordelen.

Dus: weet dat we niet alleen hopen op Plan A, we zijn er ook op alle mogelijke manieren mee bezig. En intussen gaan we vol door met Plan B. KPN zal ongetwijfeld snel een opvolger voor Ibarra kiezen en dan weten we snel meer. Als dat niks positiefs oplevert, dan gaan we alsnog snel live met plan B.

Heb vertrouwen, er gebeurt meer dan we kunnen vertellen!

Namens het actiecomité,

Kirsten


Doneren kan via https://xs4allmoetblijven.nl/doneer. Een overzicht van alle donateurs is te vinden op https://xs4allmoetblijven.nl/kom-in-actie/#doeeendonatie.

OR XS4ALL: Integratietraject KPN levert substantiële risico’s op

Alle medewerkers van XS4ALL zijn zojuist (om 08:30 uur) door KPN voorgelicht over het voornemen van KPN om het XS4ALL-personeel over te brengen naar KPN. XS4ALL-medewerkers zijn momenteel in dienst van XS4ALL en hebben eigen arbeidsvoorwaarden. De gedwongen overstap zou betekenen dat de ondernemingsraad van XS4ALL wordt opgeheven, een truc waarmee KPN probeert de formele medezeggenschap buitenspel te zetten. De OR van XS4ALL heeft voor het eerst een publiekelijk statement gemaakt over deze stap dat zojuist naar buiten is gebracht:

‘Op 5 juni heeft de Ondernemingsraad (OR) van XS4ALL de adviesaanvraag (met betrekking tot de toekomst van XS4ALL) ontvangen. Hierin kiest KPN zoals aangekondigd voor een volledige integratie van XS4ALL in KPN.

In de afgelopen periode hebben wij als OR van XS4ALL een sensitiviteitsanalyse gedaan. Hieruit blijkt dat er substantiële risico’s bestaan die wezenlijke impact op dit plan hebben. Deze analyse is met KPN gedeeld. Daarnaast is de afgelopen weken samen met experts van Stratix een business plan gemaakt voor behoud van XS4ALL. In dit plan wordt waarde toegevoegd en blijven banen behouden. Desondanks wil KPN kiezen voor een integratie.

Voor de integratie meent de bestuurder medewerkers op korte termijn gedwongen naar KPN over te brengen. Wij hebben gerede twijfel dat een eventueel integratietraject goed zal verlopen wanneer mensen onvrijwillig moeten overstappen. Eerder in het proces was hier ook geen sprake van. Tevens heeft de integratie volgens het plan tot gevolg dat de XS4ALL OR wordt opgeheven en wij niet langer voor het belang van de XS4ALL medewerkers kunnen opkomen.

Omdat wij de aanvraag gisteren ontvangen hebben zijn we nog niet in staat geweest om een formeel standpunt te bepalen. Dit zullen we de komende periode doen aan de hand van gesprekken met KPN en de medewerkers van XS4ALL. Hierbij zijn de bovenstaande punten voor ons van groot belang.’

Tot zover het bericht van de OR. Het was niet onverwacht dat KPN een dergelijke stap zou zetten, omdat ze het in het formele proces van een eventueel opheffen van XS4ALL uiteindelijk wel moeten doen. Maar om er mee te beginnen en zo de Ondernemingsraad buiten spel proberen te zetten….. daar vinden wij wel wat van..

Plan B komt nog deze maand!
Vanuit het actiecomité zijn we nog steeds bezig met ons plan B. Daarover hebben we als het goed is nog deze maand groot nieuws. Nog echt heel even geduld dus. We houden jullie op de hoogte..


Update morgen

Morgen (6 juni) om 08:30 krijgt het XS4ALL-personeel een ‘mededeling’ te horen. Opmerkelijk in het kader van recente ontwikkelingen achter de schermen. Er komt van alles in een stroomversnelling de komende weken. Ook van onze kant. 

Stay tuned.

KPN verwijdert sprookjes bij XS4ALL

Tja… per 1 juni verdwijnt Disney Channel waarschijnlijk bij XS4ALL, moet XS4ALL melden van KPN.

Er verandert NIETS voor XS4ALL-klanten (belooft KPN telkens), Behalve dan dat Disney waarschijnlijk verdwijnt. En ook andere tv-kanalen, die al eerder waren aangekondigd. En de prijs van abonnementen gaat met 2,50 euro per maand omhoog. Maar verder verandert er NIETS. Echt niet. Heus.

Let wel: de overgang van XS4ALL naar KPN is nog niet eens in gang gezet… en dan nu dit al, helaas.