KPN houdt vast aan ramkoers met klanten XS4ALL

Vertegenwoordigers van KPN en het actiecomité ‘XS4ALL moet blijven’ hebben deze week met elkaar gesproken. De delegatie van XS4ALL-sympathisanten heeft KPN tevergeefs gevraagd haar besluit te herzien. KPN is niet bereid na te denken over een toekomst voor XS4ALL.

Het actiecomité vindt het onbegrijpelijk dat KPN zich star opstelt, weigert opties te onderzoeken en het risico lijkt te willen nemen om tienduizenden klanten te verliezen. Alleen al de 45.000 mensen die de moeite hebben genomen de petitie die oproept tot behoud van XS4ALL te ondertekenen komen immers overeen met zo’n 20 procent van het klantenbestand. Veel van deze klanten hebben expliciet aangegeven onder geen enkele voorwaarde naar KPN te willen. Vertrek van deze groep klanten zou een verlies van tientallen miljoenen per jaar opleveren.

KPN weigert ook uitnodiging Waag
KPN werd tevens uitgenodigd om 28 januari deel te nemen aan de openbare bijeenkomst in Waag in Amsterdam, waar de toekomst van XS4ALL verder wordt besproken. Ook deze uitnodiging werd afgeslagen, omdat KPN niet bereid is over toekomstscenario’s te spreken waarbij het merk XS4ALL blijft bestaan. Eerder gaf KPN aan zorgvuldigheid erg belangrijk te vinden en ‘met klanten in gesprek’ te willen gaan.

KPN heeft in een eerste reactie richting de pers laten weten in het gesprek met het actiecomité ‘goed te hebben geluisterd naar de zorgen’. Ook zegt KPN de ‘emoties over het op termijn uitfaseren van XS4ALL te begrijpen’. Er zou voor klanten ‘niets veranderen, behalve dat de dienstverlening onder KPN-vlag komt.’

Het actiecomité is teleurgesteld dat KPN emoties lijkt te verwarren met betrokkenheid, is ook teleurgesteld dat KPN de unieke waarde van XS4ALL niet inziet, en vindt het onbegrijpelijk dat KPN serieuze zakelijke proposities zoals voorgesteld in het gesprek niet wil onderzoeken. De stelling dat er voor klanten niets zou veranderen is volgens het comité volstrekt niet haalbaar.

Komende maandagavond zal de positie van KPN in een uitverkochte Waag in Amsterdam worden besproken. Hierbij zijn onder andere Michiel Buitelaar (CEO CX Company, voormalig directeur consumenten bij KPN), Brenno de Winter (publicist, beveiligingsexpert) en Susanne van Nierop (hoofdredacteur Adformatie) te gast. Wegens de overweldigende belangstelling voor de avond wordt momenteel gekeken of de avond via een livestream op internet getoond kan worden.


Algemene informatie en updates over de actie:

De petitie is te vinden op https://xs4allmoetblijven.petities.nl
De actiesite staat op https://xs4allmoetblijven.nl
Waarom moet XS4ALL blijven bestaan: https://xs4allmoetblijven.nl/daarom
Actueel nieuws: Er zijn nu 45.500 steunverklaringen voor de petitie
Actueel nieuws: Er is ruim 1.650 euro gedoneerd aan ‘XS4ALL moet blijven’
Actueel nieuws: De aftrap van de campagne in Waag op 28 januari is VOL, mensen kunnen zich aanmelden voor de wachtlijst via https://waag.org/nl/event/de-toekomst-van-xs4all