Opnieuw Kamervragen over XS4ALL/KPN

Vandaag heeft de William Moorlag namens de PvdA Kamervragen gesteld over XS4ALL en KPN. Vorige week stelde ook Frank Futselaar van de SP al vragen. Alle vragen staan hieronder:

PVDA
Vragen van het lid Moorlag (PvdA) aan de staatssecretaris van Economische Zaken en Milieu over het verdwijnen van XS4ALL
1) Kent u de berichten “Brandbrief aan KPN”? en “Open brief aan aanstaand KPN CEO Dominique Leroy”?
2) Kunt u zich voorstellen dat klanten van XS4ALL die het bedrijf roemen vanwege de “hoge technische kwaliteit die zij levert, de passie en expertise van de helpdesk en om haar rol in het maatschappelijk debat als verdediger van de digitale rechten en vrijheden van haar klanten” zich zorgen maken dat dit soort dienstverlening in de toekomst niet meer vanzelfsprekend is? Zo ja, waarom? Zo nee, waarom niet?
3) Wat kunnen klanten van XS4ALL doen om er voor te zorgen dat de bovengenoemde dienstverlening bij KPN wel gewaarborgd blijft?
4) Wat kunt u doen om er voor te zorgen dat de bovengenoemde dienstverlening bij KPN wel gewaarborgd blijft?
5) Deelt u de mening dat als klanten van internetprovider willen wisselen dat hun internetprovider, naar analogie van het wisselen van een bankrekening en incasso’s, voor tenminste een half jaar de mail naar een nieuw mailadres doorgestuurd moeten krijgen? Zo, waarom? Zo nee, waarom niet?
6) Wat kunt u doen om er voor te zorgen dat klanten gemakkelijker naar een andere internetprovider kunnen overstappen, bijvoorbeeld dat zijn hun mailadres naar een andere provider kunnen meenemen of gedurende langere tijd hun e-mail doorgestuurd krijgen?

SP
Vragen van het lid Futselaar (SP) aan de Staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat over de integratie van XS4ALL door KPN en de gevolgen voor de keuzevrijheid (ingezonden 20 september 2019).
Vraag 1
Bent u bekend met het bericht dat KPN de organisatie XS4ALL volledig laat verdwijnen, ondanks een negatief advies van de ondernemingsraad (OR) en mogelijk negatieve bedrijfseconomische gevolgen?
Vraag 2
Kunt u aangeven welke gevolgen het verdwijnen van het merk XS4ALL heeft voor de keuzevrijheid en of er internetaanbieders zijn die dezelfde kwaliteit dienstverlening aanbieden? Bent u bereid de Autoriteit Consument & Markt (ACM) te vragen hiernaar een marktanalyse uit te voeren?
Vraag 3
Deelt u de mening dat het negatieve advies van de OR slechts een formaliteit is en geen invloed zal hebben op de beslissing van de besturen van XS4ALL en KPN? Zo nee, kunt u voorbeelden noemen waarin een negatief advies van werknemers heeft geleid tot een ander besluit in de bestuurskamers?
Vraag 4
Hoe vaak heeft een OR met succes beroep aangetekend bij de rechter en hiermee een strategische beslissing van deze aard tegengehouden?
Vraag 5
Welke mogelijkheden hebben huidige abonnees van XS4ALL om hetzelfde niveau van dienstverlening en privacybescherming te krijgen? Bestaan er wettelijke belemmeringen, bijvoorbeeld op het gebied van niet-concurrentiële bedingen, voor werknemers en abonnees van XS4ALL om een nieuwe provider op te richten die hetzelfde niveau biedt?