10.010,00€

We zijn zojuist over de 10.000 euro aan donaties heen gegaan. Een waanzinnig bedrag, bij elkaar gebracht door honderden mensen die waarde hechten aan een vrij en veilig internet. Iedereen ontzettend bedankt! We zijn intussen achter de schermen nog steeds bezig met gesprekken met tal van partijen (het worden er alleen maar méér in plaats van minder) over:
1- een poging bij KPN duidelijk te krijgen dat bijna 52.000 ondertekenaars van een petitie en slimme businesscases serieus genomen zouden moeten worden (lees: XS4ALL moet blijven), of
2- een plan B, waar fantastische ideeën voor zijn.

Wordt vervolgd dus… en vergeet je in de tussentijd vooral niet aan te melden voor de nieuwsbrief.

Nieuwsupdate

In deze nieuwsupdate van ‘XS4ALL moet blijven’ vind je:

 • Groot nieuws: plan B is in de maak…
 • … en daarom: medialuwte
 • Mogelijke overname KPN? ‘XS4ALL moet blijven’ stuurt brief
 • Campagnestart nu online terug te kijken
 • Protestactie bij hoofdkantoor KPN
 • Factcheck: veel onjuistheden in persconferentie KPN
 • Merkenstrategie een rommeltje
 • Petitie al meer dan 51.000 keer ondertekend
 • T-shirts beperkt beschikbaar
 • Al meer dan 5.000 euro aan donaties
 • We hebben hulp nodig

GROOT NIEUWS: PLAN B IS IN DE MAAK…
Het is duidelijk dat KPN niet van plan is om de merkenstrategie waarbij XS4ALL en Telfort worden opgeheven terug te draaien. KPN probeert een standaard praatje aan bezorgde XS4ALL-klanten te verkopen: ‘Er verandert voor u als klant niets. U behoudt de producten en de service die u nu heeft. De goede eigenschappen van XS4ALL laten we terugkomen binnen KPN Premium.’ Mooie praatjes, maar natuurlijk volstrekt onrealistisch: er wordt door KPN nú al gesproken over het mogelijk opheffen van specifieke XS4ALL-producten, het personeel wíl helemaal niet mee naar KPN, en hetzelfde serviceniveau is binnen het geheel andere type organisatie dat KPN is onhaalbaar. Ook belangrijk: de cultuurverschillen qua opvattingen over privacy en veiligheid, die voor veel XS4ALL-klanten van groot belang zijn, zijn onoverbrugbaar. Waar KPN privacy ziet als een zogeheten ‘compliance issue’, waarbij je het goed doet als je je netjes aan de regels houdt, is privacy voor XS4ALL een ethisch vraagstuk: voor XS4ALL begínt privacy bij ‘aan de regels voldoen’, maar wordt daarna alles op alles gesteld om je privacy ook in de praktijk zo goed mogelijk te waarborgen. Dit begint al bij het uitvragen van zo min mogelijk persoonsgegevens, KPN verzamelt net als alle grote Telecom spelers, juist graag zoveel mogelijk data van haar klanten.

Van KPN verwachten we dus niets. Ze willen de naam XS4ALL ook niet loslaten, want ze willen niet hun eigen concurrentie creëren. Dus zijn we bezig met plan B. En daar zit schot in. We voeren momenteel interessante gesprekken met partijen en personen die een toekomst voor alles waar XS4ALL voor staat búiten KPN om willen helpen realiseren. Daarbij kijken we onder andere naar hoe zoveel mogelijk personeel eventueel een plek kan krijgen. We onderzoeken hoe en welke internetproducten we daarbij zouden moeten aanbieden, gericht op de kómende 25 jaar internet in Nederland. We denken na over hoe we de technische ondersteuning (klantenservice en beheer) daarbij optimaal in kunnen regelen. Maar vooral werken we uit hoe we de ideologische waarden waar XS4ALL voor staat opnieuw vorm kunnen geven in alle elementen van dit plan. We pakken dus wat ons betreft de beste elementen uit het verleden en heden, en vullen die aan met een aantal nieuwe producten die zeer sterk op de toekomst gericht zijn. Daar zijn al veel (hele concrete) ideeën voor, maar je begrijpt dat we daar nog niet mee naar buiten kunnen tot dat helemaal rond is. Reken er in ieder geval op dat we jullie, de mogelijke klanten, hier ook een aandeel in willen geven.

…EN DAAROM: MEDIALUWTE
Omdat we nu zoveel gesprekken voeren en plannen maken, is daar ook het grootste deel van onze aandacht op gericht. We zijn dus even niet actief bezig met de media, maar mochten we zelf benaderd worden, dan blijven we natuurlijk niet stil. Dat kun je onder andere zien op https://xs4allmoetblijven.nl/in-de-media/

MOGELIJKE OVERNAME KPN? ‘XS4ALL MOET BLIJVEN STUURT BRIEF
Vorige week was ineens ook in het nieuws dat het Canadese investeringsfonds Brookfield mogelijk KPN over wil nemen. Wellicht. Misschien. Ze zijn heel voorzichtig aan het polsen of er wellicht interesse is bij pensioenfondsen APG en PGGM om dat samen met hen te doen. Dit past wel in de verwachting die wij zelf ook al hadden: dat de merkenstrategie vooral een helaas slecht gefundeerde noodgreep is om de al 18 jaar (!) kwakkelende koers van KPN een boost te geven en zo uiteindelijk KPN zelf in de verkoop te krijgen. Op de Europese markt zijn ze immers maar een kleine speler. Hoe dat spel verder ook uitpakt, wij hebben uiteraard meteen de CEO van Brookfield onze zienswijze over XS4ALL/KPN gestuurd. De naar CEO Bruce Flatt verstuurde brief kun je hier teruglezen: https://xs4allmoetblijven.nl/nieuws/brief-aan-brookfield-ceo-inzake-mogelijke-overname-kpn/

PROTESTACTIE BIJ HOOFDKANTOOR KPN
Vorige week presenteerde KPN ook haar jaarcijfers. Daaruit bleek dat KPN voor het tiende jaar te maken had met een dalende omzet (even voor de duidelijkheid: XS4ALL maakt dikke winst, daar ligt het niet aan). Voorafgaand aan de presentatie toog een aantal klanten naar het KPN-hoofdkantoor om daar te protesteren. Zie https://xs4allmoetblijven.nl/nieuws/klanten-xs4all-protesteren-bij-kpn-hoofdkantoor/

FACTCHECK: VEEL ONJUISTHEDEN IN PERSCONFERENTIE KPN
De persconferentie die na de presentatie van de jaarcijfers werd gehouden en de interviews die KPN-topmannen Maximo Ibarra en Jan Kees de Jager na afloop aan de media gaven, bevatten veel fouten. Zo zeiden ze dat het aantal XS4ALL-klanten al jaren terug loopt. Dat is een leugen, het aantal klanten neemt sinds 2013/2014 tóe. Deze en andere onjuistheden staan toegelicht op https://xs4allmoetblijven.nl/nieuws/factcheck-veel-onjuistheden-in-persconferentie-kpn/. Het is op zijn zachtst gezegd jammer dat de KPN-top niet eens lijkt te weten hoe het bij XS4ALL precies in elkaar zit, zelfs welke producten XS4ALL aanbiedt is ze kennelijk onvoldoende bekend.

MERKENSTRATEGIE EEN ROMMELTJE
‘XS4ALL moet blijven’ werd getipt dat de merkenstrategie van KPN een rommeltje lijkt te zijn: Solcon en Simyo blijven wél gewoon als merk bestaan, zo meldde KPN op vragen van een journalist. Dit lijkt onuitlegbaar, daar Solcon bijvoorbeeld vijf keer zo klein is als XS4ALL.

CAMPAGNESTART NU ONLINE TERUG TE KIJKEN
Anderhalve week geleden hadden we de start van de ‘XS4ALL moet blijven’ campagne in Waag. Wegens de grote belangstelling werd er zelfs een tweede zaal ingericht met een scherm, en ook online was de campagnestart te volgen. Je kunt de hele avond terug kijken op https://xs4allmoetblijven.nl/terugkijken-lancering-campagne/

PETITIE AL MEER DAN 51.000 KEER GETEKEND
De petitie die KPN oproept om XS4ALL te behouden is inmiddels al meer dan 51.000 keer ondertekend, wat neerkomt op ongeveer 20% van het klantenbestand van XS4ALL. Roep aub mensen waarvan je weet dat die ook XS4ALL-klant zijn (denk even aan mensen met een @xs4all.nl adres uit je vrienden- en kennissenkring) op om de petitie ook te tekenen, op https://xs4allmoetblijven.petities.nl. Hoe meer het er worden, hoe groter de druk op KPN.

T-SHIRTS BEPERKT BESCHIKBAAR
Wegens grote vraag naar shirts zijn er… shirts. Je kunt ze bestellen (tegen kostprijs) op https://xs4allmoetblijven.nl/bestel/

AL MEER DAN 5.000 EURO AAN DONATIES
Ook is er al meer dan 5.000 euro aan donaties binnen voor ‘XS4ALL moet blijven.’ We waarderen die donaties werkelijk enorm. Er wordt hard gewerkt door een steeds groter wordende groep vrijwilligers, en er is ook meer financiële ondersteuning nodig nu we steeds meer richting ‘Plan B’ trekken. Dus veel dank daarvoor! Op https://xs4allmoetblijven.nl/kom-in-actie#doeeendonatie kun je zien wie er gedoneerd hebben.

WE HEBBEN HULP NODIG
Ook de komende tijd kunnen we alle hulp gebruiken. Mocht je specifieke kennis, contacten, ervaring of ideeën hebben die nuttig zouden kunnen zijn: laat het ons weten op comite@xs4allmoetblijven.nl
Verspreid aub ook het nieuws dat op onze social media accounts wordt geplaatst:
https://www.facebook.com/xs4allblijft
https://twitter.com/xs4allblijft
https://www.instagram.com/xs4allblijft

Wanneer de eerstvolgende update komt weten we nog niet: als er nieuws is, vermoedelijk. ;)

Houd dus vooral www.xs4allmoetblijven.nl goed in de gaten!

We zijn even stil…

Want we gaan de komende tijd in gesprek met de vele partijen die zich hebben gemeld om XS4ALL te helpen. Om dat goed te kunnen doen is een gedegen voorbereiding nodig. Dat kost veel tijd, dus we concentreren ons daar voorlopig even op. Het kan wel even duren, maar we zorgen er voor dat er linksom of rechtsom een oplossing komt waarbij vooruitstrevende en veilige techniek, hoogstaande dienstverlening, personeel (zoveel als mogelijk) en maatschappelijk activisme geborgd zijn. Geef ons daar even de tijd voor. Voorlopig in principe relatieve medialuwte dus. ;)

In de tussentijd toch op de hoogte blijven? Dat kan, want de nieuwsbrief blijven we sporadisch wel versturen.

Brief aan Brookfield CEO inzake mogelijke overname KPN

Bruce Flatt
CEO of Brookfield Asset Management Inc.

[Sent by e-mail, also to Brookfield EMEA press relations, 31 January 2019 and CC to Jan Kees de Jager, CFO KPN]

Dear Mr. Flatt,

Congratulations with your intention to buy a majority share of Dutch KPN Telecom N.V. We trust Dutch and Canadian values are highly compatible. We recognise a lot in Canadian society, being, like us, a small neighbour to a much larger country next door, your entrepreneurial spirit, tech savyness, straightforwardness, humour and high respect for privacy.

We are customers and (former) employees of a daughter company of KPN, called XS4ALL. XS4ALL is one of the first general internet access providers in the Netherlands. XS4ALL has a kind of legendary status in the Netherlands. It is an ISP with high ethical values with regard to privacy and security, that has always taken a strong public stance to defend users’ rights and freedoms. XS4ALL has been chosen for years in a row as the best ISP in the Netherlands, amongst others, because of its personal and highly skilled customer service. Most customers refer to their (long term) ‘membership’ of XS4ALL.

The company was founded in 1993, and sold to KPN in 1998. Since, XS4ALL has maintained a relatively independent position, with its own staff, technology and culture. XS4ALL not only provides elite ADSL services to aprox 240.000 customers (roughly 10% of total KPN broadband customers), but also caters to the SME market and is very succesful in attracting business customers for co-location. XS4ALL provides a significant contribution to the overall profits of KPN, with a steady customer base and steady profitability of over 20%.

On 10 January 2019, KPN announced its intention to terminate the company, in order to focus on a single brand strategy. However understandable as a general marketing and cost cutting strategy, in case of XS4ALL this would be an epic and unforgivable marketing blunder. Many marketing specialists have publicly confirmed XS4ALL is a ‘love’ brand, in a market where service providers are generally distrusted or regarded as utilities at best.

Therefore, a group of customers and (former) employees of XS4ALL has formed a committee named ‘XS4ALLmoetblijven’ (XS4ALL must stay) and tried to find ways to make KPN change its mind. We believe KPN should aim for long term growth, in stead of short term cosmetic gains. We understand your company has a respectable history of 115 years as owner and operator of railways, electricity networks and other real assets. We read with relief that you aim to grow the businesses you acquire, by entering in long term engagements. We are convinced XS4ALL could help KPN acquire new business, put an end to the current churn problems from premium customers, and win back former customers that have switched to the alternative cable infrastructure.

If your plans succeed to buy KPN, you have a unique opportunity to use XS4ALL as the innovative figurehead of technological prowess and honest care for privacy and security. XS4ALL can help KPN develop new applications and services for the next generation internet. Over 50.000 people have signed a spontaneous petition to try to convince KPN to change its course. Even if you do not read Dutch, please take a look at the list of appearances of the committee in the Dutch media, at https://xs4allmoetblijven.nl/in-de-media/. KPNs intention to terminate the company has raised a serious media storm. Journalistst from all kinds and flavours of media have unanimously expressed sympathy with XS4ALL, and raised questions about the soundness of the KPN strategy. This action has seriously damaged the reputation of KPN as a trustworthy business partner.

We are convinced you can make a grand entry in the Netherlands and gain popular support in the Netherlands by announcing your intention to undo this decision. We would greatly appreciate an opportunity to present our ideas to you.

Yours sincerely,
On behalf of the committee ‘xs4allmoetblijven’
Sjoera Nas, Kirsten Verdel, Marleen Stikker and Doke Pelleboer

Factcheck: veel onjuistheden in persconferentie KPN

Bij de persconferentie over de jaarcijfers van KPN over 2018 werden zowel aan financiële topman Jan Kees de Jager als aan CEO Maximo Ibarra veel vragen gesteld over XS4ALL. Hun antwoorden waren in een aantal gevallen aantoonbaar onjuist.

Zo meldde Jan Kees de Jager aan BNR dat het aantal XS4ALL-klanten onder druk is komen te staan doordat klanten steeds vaker vast en mobiel willen. Deze bewering is echter onjuist: het aantal XS4ALL-klanten is al jaren min of meer stabiel. Klanten die in het verleden weg zijn gegaan, deden dit voornamelijk omdat de snelheid die XS4ALL in veel gebieden kan bieden te laag is, of omdat de prijs te hoog is. In beide gevallen ligt de oorzaak daarvan bij KPN, niet bij XS4ALL. Het actiecomité ‘XS4ALL moet blijven’ heeft niet voor niets aangegeven dat het op afstand zetten van XS4ALL door KPN een slimme strategie zou zijn. XS4ALL kan dan snelle verbindingen aanbieden via de kabelmarkt, kan de prijs verlagen, en zo juist klanten terugwinnen. Dit kan niet op het moment dat XS4ALL juist wordt opgeheven. Overigens: klanten kunnen bij XS4ALL gewoon ook vast en mobiel combineren. Daar wordt momenteel ook veel reclame voor gemaakt op tv en radio. Dat roept de vraag op of De Jager voldoende bekend is met het huidige portfolio van XS4ALL.

Ook beloofde Jan Kees de Jager op BNR dat KPN-klanten optioneel óók toegang krijgen tot de ‘premium dienstverlening van XS4ALL.’ Het is niet duidelijk hoe De Jager deze belofte waar denkt te kunnen maken, daar het overgrote deel van de mensen die momenteel die dienstverlening bij XS4ALL doen hebben aangegeven niet bij KPN te willen werken. 

Tevens stelde De Jager dat XS4ALL-klanten die willen dat XS4ALL blijft dat ‘vooral willen omdat ze bang zijn dat de dienstverlening slechter wordt’. Ook deze weergave is onjuist: klanten willen dat XS4ALL blijft omdat ze de combinatie van service, dienstverlening, techniek, producten, cultuur en maatschappelijk activisme zoals bijvoorbeeld de strijd voor privacy en veiligheid waarderen. Het gaat dus om veel meer dan alleen producten en support.

KPN CEO Maximo Ibarra herhaalde in zijn introductie bij de persconferentie  dat het besluit om te stoppen met XS4ALL niet wordt teruggedraaid. Net als De Jager eerder op de ochtend gaf hij aan de ‘emoties’ van XS4ALL-sympathisanten te begrijpen en herhaalde hij dat klanten van XS4ALL de ‘same high quality services’ zullen houden. Het benoemen van ‘emoties’ is een bewuste woordvoeringslijn van KPN die al een week wordt gehanteerd. ‘XS4ALL moet blijven’ betreurt het dat KPN betrokkenheid afdoet als emoties: XS4ALL-klanten maken een zeer rationele afweging over privacy, security, bedrijfscultuur en producten. Ook stelt het actieomité dat het niet realistisch is dat XS4ALL-klanten de kwaliteit zullen behouden die ze nu hebben: personeel van XS4ALL wil niet naar KPN, systemen zijn zeer lastig te migreren (dat lukt al twintig jaar niet, waarom zou dat nu ineens wel lukken) en -het belangrijkste-: het gaat zoals eerder gesteld om veel meer dan alleen de producten. 

Tot slot vroeg Ibarra zich af of niet het grootste deel van de -sinds vandaag meer dan 50.000- petitie-ondertekenaars eigenlijk alleen maar sympathisant is van XS4ALL, in plaats van klant. ‘XS4ALL moet blijven’ heeft dit onderzocht: uit analyse van de mailadressen en IP-adressen van ondertekenaars blijkt dat minstens 70% van de ondertekenaars klant is van XS4ALL. Hierbij wordt nog buiten beschouwing gelaten dat er veel mensen zijn die op hun werk hebben getekend, met bijvoorbeeld een hotmail- of bedrijfsadres, terwijl ze wel XS4ALL-klant zijn.

‘XS4ALL moet blijven’ werd gisteren getipt dat de merkenstrategie van KPN een rommeltje lijkt te zijn: Solcon en Simyo blijven wél gewoon als merk bestaan, zo meldde KPN op vragen van een journalist. Dit lijkt onuitlegbaar, daar Solcon bijvoorbeeld vijf keer zo klein is als XS4ALL. 

Klanten XS4ALL protesteren bij KPN-hoofdkantoor

In verband met de waarde die wij hechten aan privacy hebben wij voorbijgangers onherkenbaar gemaakt

Vanmorgen maakte KPN de jaarcijfers over 2018 bekend. Deze werden toegelicht tijdens een persconferentie in het hoofdkantoor in Rotterdam. Een kleine groep klanten van XS4ALL stond voor de ingang van het pand om pers, KPN-medewerkers en bezoekers een lijst te overhandigen met redenen waarom XS4ALL behouden moet blijven. KPN-CEO Maximo Ibarra nam de lijst zelf ook in ontvangst.

Tot verrassing van de XS4ALL-sympathisanten namen vrijwel alle bezoekers die naar binnen gingen de hand-out mee. Een aantal mensen kwam zelfs naar buiten om alsnog een hand-out op te halen.

Tekst gaat verder na de video

Ondertussen gaven veel mensen die naar binnen gingen of passeerden aan de petitie getekend te hebben. Er werden duimen omhoog gedaan, voorbijgangers riepen ‘XS4ALL moet blijven’ en een bezoeker zei: ‘Ik begrijp er niets van, het beste paard van stal, XS4ALL is echt anders dan KPN’.

Twee woordvoerders die namens KPN naar buiten kwamen namen een appeltaart in ontvangst, bij XS4ALL vaak gebruikt als bedankje voor een bijzondere inspanning. De appeltaart werd overhandigd door een klant die hem spontaan had meegenomen.

De reacties op de actie bij het hoofdkantoor staan niet op zichzelf, eerder doneerden KPN-werknemers al aan ‘XS4ALL moet blijven’.

Overhandiging appeltaart aan een woordvoerder van KPN

Volg morgen live de start van onze campagne!

Morgen, op maandag 28 januari om 20:00 uur wordt de campagne ‘XS4ALL moet blijven’ officieel gelanceerd. Dit gebeurt in de vorm van een openbare bijeenkomst over de toekomst van XS4ALL in Waag (in Amsterdam). Hier spreken onder andere Michiel Buitelaar (voormalig directeur consumenten van KPN), Brenno de Winter (publicist en beveiligingsexpert), Susanne van Nierop (hoofdredacteur Adformatie), Sjoera Nas (oud-woordvoerder XS4ALL) en Marleen Stikker (directeur Waag). De zaal is uitverkocht, maar vanwege de overweldigende belangstelling wordt de bijeenkomst ook live gestreamd, tussen 20:00-22:00 uur. Vanaf maandag om 17:00 uur zal informatie hierover beschikbaar zijn op https://xs4allmoetblijven.nl.

Ook wordt in Waag een extra ruimte ingericht waar mensen -via een scherm- mee kunnen kijken in de hoofdzaal. Daar kun je je eventueel nog voor aanmelden op https://waag.org/nl/event/de-toekomst-van-xs4all. ‘XS4ALL moet blijven’ t-shirts zullen in beperkte oplage beschikbaar zijn in Waag, later komen deze ook op de site (vraag aub niet wanneer: het is work in progress, geduld aub).

Oproep: stap nog NIET op als klant bij XS4ALL
We hebben de afgelopen dagen 1180 (!) mails gekregen van klanten die aan het comité vragen waar ze naar over kunnen stappen, nu KPN niet thuis geeft. Wij adviseren je nog NIET te vertrekken bij XS4ALL. We zorgen voor een oplossing. Hoe dan ook, met of zonder KPN.

KPN houdt vast aan ramkoers met klanten XS4ALL

Vertegenwoordigers van KPN en het actiecomité ‘XS4ALL moet blijven’ hebben deze week met elkaar gesproken. De delegatie van XS4ALL-sympathisanten heeft KPN tevergeefs gevraagd haar besluit te herzien. KPN is niet bereid na te denken over een toekomst voor XS4ALL.

Het actiecomité vindt het onbegrijpelijk dat KPN zich star opstelt, weigert opties te onderzoeken en het risico lijkt te willen nemen om tienduizenden klanten te verliezen. Alleen al de 45.000 mensen die de moeite hebben genomen de petitie die oproept tot behoud van XS4ALL te ondertekenen komen immers overeen met zo’n 20 procent van het klantenbestand. Veel van deze klanten hebben expliciet aangegeven onder geen enkele voorwaarde naar KPN te willen. Vertrek van deze groep klanten zou een verlies van tientallen miljoenen per jaar opleveren.

KPN weigert ook uitnodiging Waag
KPN werd tevens uitgenodigd om 28 januari deel te nemen aan de openbare bijeenkomst in Waag in Amsterdam, waar de toekomst van XS4ALL verder wordt besproken. Ook deze uitnodiging werd afgeslagen, omdat KPN niet bereid is over toekomstscenario’s te spreken waarbij het merk XS4ALL blijft bestaan. Eerder gaf KPN aan zorgvuldigheid erg belangrijk te vinden en ‘met klanten in gesprek’ te willen gaan.

KPN heeft in een eerste reactie richting de pers laten weten in het gesprek met het actiecomité ‘goed te hebben geluisterd naar de zorgen’. Ook zegt KPN de ‘emoties over het op termijn uitfaseren van XS4ALL te begrijpen’. Er zou voor klanten ‘niets veranderen, behalve dat de dienstverlening onder KPN-vlag komt.’

Het actiecomité is teleurgesteld dat KPN emoties lijkt te verwarren met betrokkenheid, is ook teleurgesteld dat KPN de unieke waarde van XS4ALL niet inziet, en vindt het onbegrijpelijk dat KPN serieuze zakelijke proposities zoals voorgesteld in het gesprek niet wil onderzoeken. De stelling dat er voor klanten niets zou veranderen is volgens het comité volstrekt niet haalbaar.

Komende maandagavond zal de positie van KPN in een uitverkochte Waag in Amsterdam worden besproken. Hierbij zijn onder andere Michiel Buitelaar (CEO CX Company, voormalig directeur consumenten bij KPN), Brenno de Winter (publicist, beveiligingsexpert) en Susanne van Nierop (hoofdredacteur Adformatie) te gast. Wegens de overweldigende belangstelling voor de avond wordt momenteel gekeken of de avond via een livestream op internet getoond kan worden.


Algemene informatie en updates over de actie:

De petitie is te vinden op https://xs4allmoetblijven.petities.nl
De actiesite staat op https://xs4allmoetblijven.nl
Waarom moet XS4ALL blijven bestaan: https://xs4allmoetblijven.nl/daarom
Actueel nieuws: Er zijn nu 45.500 steunverklaringen voor de petitie
Actueel nieuws: Er is ruim 1.650 euro gedoneerd aan ‘XS4ALL moet blijven’
Actueel nieuws: De aftrap van de campagne in Waag op 28 januari is VOL, mensen kunnen zich aanmelden voor de wachtlijst via https://waag.org/nl/event/de-toekomst-van-xs4all