KPN onderzoekt alternatieven voor XS4ALL

Telecombedrijf KPN moet onderzoek doen naar alternatieven voor XS4ALL, dit meldt het Algemeen Dagblad vanmorgen. KPN doet dit nadat de ondernemingsraad van XS4ALL naar de rechter stapte na het voorgenomen besluit om XS4ALL op te heffen, blijkt uit correspondentie in handen van het AD. KPN haalde daarop bakzeil. Het besluit leidde tot massaal protest van XS4ALL-klanten: bijna 53.000 van hen tekenden een online petitie tot behoud van het bedrijf. De OR diende een verzoekschrift in bij de Ondernemingskamer om de eigenstandige positie bevestigd te krijgen, waardoor een adviesaanvraag over XS4ALL ook langs de OR zou moeten.

Volgens het AD heeft de rechtsgang geholpen: KPN beloofde alternatieven te gaan bekijken voor het stoppen met XS4ALL. De personeelsvertegenwoordiging heeft daarop de rechtszaak ingetrokken. Er wordt nu naar mogelijke alternatieven gekeken, ‘in de breedste zin van het woord.’

Het actiecomité XS4ALL moet blijven is verheugd dat KPN toch naar alternatieve scenario’s gaat kijken. De afgelopen tijd heeft het comité tot drie keer toe bij KPN aangegeven in gesprek te willen over dergelijke alternatieven, die achter de schermen zijn uitgewerkt. Hier heeft KPN niet op gereageerd. Vanmiddag zullen KPN-aandeelhouders en XS4ALL-klanten en sympathisanten naar de jaarlijkse algemene aandeelhoudersvergadering van KPN gaan om de KPN-top te bevragen over het nieuws. De aandeelhoudersvergadering vindt plaats om 14:00 uur in Rotterdam. De vergadering is live te volgen via https://ir.kpn.com. De webcast zal na afloop ook worden geüpload naar de youtube pagina van het aciecomité.

Buiten bij de ingang zullen bezoekers van de aandeelhoudersvergadering een brief uitgedeeld krijgen. De tekst hiervan luidt:

GEACHTE AANDEELHOUDER VAN KPN,

KPN wil XS4ALL opheffen. Dat is op 10 januari aangekondigd. Wij vragen u te voorkomen dat KPN op ondoordachte wijze waarde vernietigt.

De volgende feiten kunt u desgewenst tijdens de aandeelhoudersvergadering controleren bij het bestuur van KPN:

 1. XS4ALL heeft de HOOGSTE RETURN ON INVESTMENT van alle KPN onderdelen.
 2. XS4ALL-KLANTEN WILLEN NIET WEG bij XS4ALL getuige de bijna 53.000 handtekeningen op petities.nl. Het is niet bekend met welke churn (verloop van klanten) KPN rekening heeft gehouden, en of dat percentage niet ernstig wordt onderschat.
 3. XS4ALL heeft een ongekend hoge Net Promoter Score – mond tot mond reclame – in Nederland en de CUSTOMER BASE BLIJFT AL JAREN STABIEL in tegenstelling tot de base van KPN die krimpt.
 4. Na inzet van de OR van XS4ALL bij de ondernemingskamer heeft KPN BAKZEIL GEHAALD; KPN heeft toegezegd alternatieven voor opheffing te onderzoeken met de OR van XS4ALL..
 5. KPN wil niet in gesprek met het actiecomité ‘XS4ALL moet Blijven’ over het terugdraaien van het besluit of verkoop van het merk. Zelfs bij een gedeeltelijke verkoop krijgt KPN een zeer welkome cash-injectie. Deze optie is tot nu toe onbespreekbaar. Daarom bereidt het comité de start voor van een NIEUWE PREMIUM ZELFSTANDIGE PROVIDER voor klanten die niet mee willen naar KPN. Hierdoor zullen de negatieve gevolgen van de opheffing ook op de lange termijn doorwerken.
 6. Er lijkt door KPN GEEN FINANCIËLE DOORREKENING te zijn gemaakt van de kosten van opheffing afgezet tegen de baten. KPN heeft publiek de belofte gedaan dat er niets verandert voor de huidige klanten, maar het is zeer onwaarschijnlijk dat KPN die belofte waar kan maken. Omdat XS4ALL eigen systemen en diensten heeft, zijn de KOSTEN VAN INTEGRATIE HOGER dan verwacht.
 7. KPN verliest door de opheffing van XS4ALL een unieke kans om zich een positie te verwerven op de markt van de kabel: nu die eindelijk na jarenlange strijd open gaat voor concurrerende aanbieders. KPN laat een kans op meer marktaandeel liggen.
 8. Door het opheffen van XS4ALL blijft er van KPN alleen nog een uitgekleed nutsbedrijf over. Zonder ruimte voor innovatie of tegenspraak. Wilt u liever investeren in innovatie met een commercieel oogmerk? Steun dan het voorstel van de VEB om tegen een regeling te stemmen die bonussen voor de bestuurders garandeert ongeacht de winst. En vraag het bestuur om het uiterst winstgevende XS4ALL te behouden, in een onafhankelijke positie.

Wij wensen u een productieve aandeelhoudersvergadering,

Klanten van XS4ALL
Namens het actiecomité ‘XS4ALL moet Blijven’
www.xs4allmoetblijven.nl

KPN verhoogt prijzen van XS4ALL-abonnementen

Ben je klant van XS4ALL? Dan heb je deze week kunnen lezen dat de abonnementsprijzen binnenkort met 2,50 euro per maand verhoogd worden. Dit is géén besluit van XS4ALL zelf, dit soort besluiten wordt door KPN genomen. Het heeft ons er toe aangezet om te proberen nog meer snelheid te maken met het oprichten van een nieuwe provider die XS4ALL moet vervangen als het door KPN wordt opgeheven. De juridische structuur wordt momenteel al ingevuld. Het is fantastisch om te zien hoeveel bedrijven, klanten en sympathisanten het initiatief van een groep klanten om een eigen provider op te richten willen steunen. We krijgen (vaak gratis) hulp met vormgeving, juridisch advies, zakelijke producten, inrichten organisatiestructuren, etc. Ontzettend veel dank daarvoor. Als je ook wilt helpen, reageer dan aub even door te mailen naar comite @ xs4allmoetblijven.nl

Aankondiging van een uitnodiging…

Het oprichten van een provider heeft veel voeten in de aarde. Alles kost tijd, en we zijn mede afhankelijk van  de snelheid van een aantal externe partijen. Nog even geduld dus. Maar… we hebben alvast fantastisch nieuws: Poppodium Paradiso heeft aangeboden om de lancering van de nieuwe provider bij hen te vieren. Echt waanzinnig gaaf! Weet dus alvast dat iedereen die founding member wordt van de nieuwe provider voorrang heeft bij de kaartverstrekking. En ja: de lancering van de bedrijfsnaam en de optie om founding member te worden komen er nu snel aan… (spannend, spannend)!

Steun voor XS4ALL in Tweede Kamer

Vandaag vond in de Tweede Kamer een algemeen overleg over Telecom plaats. Daar kregen we steun van SP-Kamerlid Frank Futselaar. Hij zei: ‘[…] Tegelijkertijd constateer ik, er zijn een aantal providers die een vrije modemkeuze ondersteunen. Ik noem hier specifiek XS4ALL, dat van KPN is maar helaas dreigt te gaan verdwijnen. Dat is een bedrijfsbesluit, daar gaan wij niet over in deze Kamer, maar ik wil toch graag van de gelegenheid gebruik maken om te zeggen hoe betreurenswaardig het is dat het dreigt dat XS4ALL dreigt te gaan verdwijnen. Al is het maar voor het diversiteitsaanbod van het aantal providers in Nederland.’

Eerder kregen we al steun van voormalig D66-Kamerlid Boris van der Ham.

XS4ALL-klanten verrassen KPN-top met bliksemactie bij Rijksmuseum

Klanten en sympathisanten van internetprovider XS4ALL verrassen de top 75 medewerkers van KPN vanavond met een bliksemactie bij het Rijksmuseum. KPN komt daar bijeen op een besloten bijeenkomst van de top 75 medewerkers van het bedrijf. De actievoerders staan vanavond met grote letters ‘I AM XS4ALL’ voor de ingang van het Rijksmuseum. Aan de KPN-medewerkers worden flyers uitgedeeld waarop wordt gevraagd het ‘cultureel interneterfgoed’ dat XS4ALL is niet te verkwanselen. Op de flyer wordt ook gewezen op een belangrijk zakelijk aspect van de voorgenomen opheffing: het aantal XS4ALL-klanten dat nu al opzegt lijkt groter te zijn dan door KPN werd verwacht.

KPN besloot in januari om het zeer winstgevende merk XS4ALL op te heffen, wat leidde tot felle protesten onder klanten. Bijna 53.000 mensen tekenden een petitie die opriep tot behoud van de provider. Ook werd een actiecomité opgericht, bestaande uit klanten, (oud-)medewerkers en sympathisanten van XS4ALL. Het comité roept klanten op nog niet op te stappen, omdat het enerzijds nog pleit bij KPN voor het behoud van XS4ALL, en anderzijds omdat het comité ook werkt aan een alternatief waar klanten die niet naar KPN willen naar kunnen overstappen. Op 10 april is de jaarlijkse aandeelhoudersvergadering van KPN. Dan zal het bestuur aan de aandeelhouders uit moeten leggen waarom andere -financieel gunstigere- opties dan het opheffen van XS4ALL niet worden verkend.

De tekst van de flyer:

Beste KPN medewerker,

Veel plezier vanavond in het Rijksmuseum! Ons cultureel erfgoed komt natuurlijk nergens zo mooi tot zijn recht als in het Rijksmuseum.

Denken jullie in dat kader vanavond ook nog eens goed na over het culturele interneterfgoed dat KPN in haar bezit heeft? We hebben het uiteraard over XS4ALL, een merk zo sterk dat 52.000 klanten en sympathisanten al hebben opgeroepen dit te behouden.

Wij begrijpen uiteraard de wens van KPN om lean en mean te zijn en om kosten te willen besparen op bijvoorbeeld marketing, infrastructuur en personeel. Helaas zien wij dat het opheffen van het merk XS4ALL niet bijdraagt aan deze doelstellingen. Veel meer klanten dan waar KPN rekening mee hield dreigen weg te lopen bij XS4ALL. Het aantal opzeggingen is nu al groter dan verwacht. Daar komt nog bij:

 • Ziggo heeft de internetsnelheden deze week met 25% verhoogd. Dat zal veel mensen naar deze concurrent van KPN lokken.
 • Er zijn geluiden dat XS4ALL-klanten binnenkort een prijsverhoging krijgen. Als dat gebeurt zal dat voor nog meer opzeggingen zorgen.
 • Actiecomité XS4ALL Moet Blijven werkt aan de oprichting van een nieuwe provider. Veel XS4ALL-klanten die nog níet opgezegd hebben, wachten deze overstapmogelijkheid af.

Wij doen dan ook een dringend beroep op u om alternatieve scenario’s te onderzoeken. Er zijn ook opties waarbij XS4ALL, klanten, personeel én omzet en winst voor KPN in stand kunnen blijven, waarbij zelfs de één merk strategie overeind kan blijven. Deze verkennen wij graag met u. U weet ons te vinden.

***

Speciaal voor KPN-topman Maximo Ibarra is de tekst vertaald:

Gentile dipendente KPN,

Divertiti stasera al Rijksmuseum! 

Sono pochi i posti dove si può godere in modo cosi bello e unico del nostro patrimonio culturale, come nel Rijksmuseum. Questa sera, in questo luogo meraviglioso, stai considerando l’eredità culturale di internet che KPN possiede? Stiamo ovviamente riferendoci a XS4ALL, un marchio così forte che 52.000 clienti e simpatizzanti hanno già chiesto che venga mantenuto. Certamente comprendiamo il desiderio di KPN di essere lean e mean  e di voler risparmiare sui costi, ad esempio, sul marketing, sulle infrastrutture e sul personale. Tuttavia, riteniamo che la cancellazione del marchio XS4ALL non contribuisca a questi obiettivi. Infatti, molti più clienti di KPN rischiano di scappare via da XS4ALL rispetto a quanto ci aspettavamo. Il numero di cancellazioni è già maggiore del previsto.

Inoltre
– Ziggo, questa settimana, ha aumentato la velocità di internet del 25%. Questo attrarrà molte persone verso questo concorrente di KPN.
Inoltre, pare che i clienti di XS4ALL riceveranno presto un aumento di prezzo. Ciò contribuirà a causare molte cancellazioni. 

     – Il comitato di azione “XS4ALL deve continuare” sta lavorando sulla creazione di un nuovo provider che potrà provvedere alla continuazione de marchio e del servizio XS4ALL. Molti clienti di XS4ALL che non hanno ancora annullato il loro abbonamento sono in attesa di una possibile opzione di trasferimento. 

Pertanto ti esortiamo a chiedere a KPN di indagare su scenari alternativi. Riteniamo che ci siano sicuramente opzioni in base alle quali XS4ALL, i clienti, lo staff e anche i proventi per KPN possono essere mantenuti. Anzi, crediamo che ciò possa facilitare la strategia e la tradizione del marchio KPN. Siamo felici di esplorare questi con voi. Sai dove trovarci. 

Enige provider met vrije routerkeuze dreigt te verdwijnen

Uit: C’t Magazine

Consument trekt aan het kortste eind door discussie over definities bij recht op vrije routerkeuze
Nijmegen, 19 maart 2019 – In 2015 heeft de Europese Unie bepaald dat eindgebruikers bij het kiezen van telecomrandapparatuur keuzevrijheid moeten hebben. Dat betekent bijvoorbeeld dat klanten van internetproviders zelf moeten kunnen bepalen wat voor modem of router zij op hun aansluiting willen gebruiken. In de praktijk wordt door de providers echter een router meegeleverd die je verplicht bent te gebruiken. De discussie die de invoering van dit besluit belemmert gaat over waar ‘het aansluitpunt’ nu precies begint en dus vanaf welk punt klanten hun eigen apparatuur kunnen kiezen. Provider XS4ALL is de enige provider die consumenten de vrijheid geeft in hun keuze voor eigen apparatuur. Met het mogelijk verdwijnen van deze provider heeft de consument dus geen vrije keuze meer. Door de discussie rondom de invoering van het besluit moet de consument maar weer wachten tot hij zijn recht eindelijk een keer in de praktijk kan toepassen. Reden voor c’t magazine om hier in de april-editie uitgebreid aandacht aan te besteden.

Als je op dit moment een andere router zou willen aansluiten, moet je beschikken over de inloggegevens voor het providernetwerk, en die leveren providers niet. Sterker nog: die krijg je ook niet. Als je de klantenservice belt, wordt vrij snel duidelijk dat ze die gegevens niet mogen geven. XS4ALL was de enige provider waar gebruikers hun eigen randapparatuur konden kiezen. Met het verdwijnen van deze provider is er op dit moment in Nederland geen mogelijkheid meer om je eigen router of andere telecomrandapparatuur te kiezen.

Risico op veiligheidsproblemen minimaal
De Nederlandse overheid heeft in 2016 het Europese besluit overgenomen met de formulering “Een aanbieder van een openbaar telecommunicatienetwerk zorgt er voor dat eindapparaten […] op daartoe geschikte netwerkaansluitpunten kunnen worden aangesloten en kunnen blijven worden gebruikt.” In december 2017 is een beleidsregel voorgesteld om het scheidingspunt tussen het openbare elektronische communicatienetwerk en het private netwerk van de eindgebruiker, het zogeheten netwerkaansluitpunt, te verduidelijken. De providers stonden meteen op hun achterste benen, want dat zou kunnen gaan leiden tot allerlei security-problemen. Uit een onderzoek van Stratix bleek dat echter heel onwaarschijnlijk te zijn.

Gediscussieer over definities
In december 2018 zou er meer duidelijkheid komen over de vrije routerkeuze. Pas half februari 2019 kwam Mona Keijzer, Staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat, met een update: de Autoriteit Consument en Markt (ACM) moet gaan bepalen wat de definitie van het netwerkaansluitpunt is. Is dat waar de internetaansluiting het huis binnenkomt (dus vóór een zelf te kiezen router) of daar waar het internet meteen gebruikt kan worden (dus na de router van een provider). In het laatste geval houden de providers controle over het internet-, tv- en telefonieverkeer – en daarmee natuurlijk hun businessmodel.

Enige provider met vrije routerkeuze dreigt te verdwijnen: XS4ALL
Doen alle providers moeilijk over een vrije routerkeuze? Nee, er is er één die daar helemaal niet moeilijk over doet. Die stuurt de inlogcodes gewoon meteen naar zijn klanten op. En nou net díe provider dreigt te gaan verdwijnen, want KPN heeft aangekondigd dat het merk XS4ALL gaat verdwijnen. Voor veel abonnees was het feit dat dit de enige provider was die niet moeilijk deed over het installeren van een eigen router nu net een voorargument. Internet, maar ook telefonie en tv kunnen door de abonnees van XS4ALL helemaal zelf afgehandeld worden.

Consument trekt aan het kortste eind
Dat de discussie over een vrije routerkeuze door de staatssecretaris nu geherformuleerd wordt als een definitiekwestie over het netwerkaansluitpunt is een stap die alleen maar afleidt van de werkelijke discussie – en er ongetwijfeld weer voor zorgt dat die anderhalf jaar vooruitgeschoven gaat worden. Ook al worden de bezwaren van de providers door allerlei partijen ontkracht, hun belangen blijven zo goed behartigd. In plaats van dat je nu je eigen apparaten kunt aansluiten, krijg je gesteggel over waar het netwerkaansluitpunt zit. Dat wordt dan bovendien weer doorgeschoven naar een externe partij. En dat op een moment dat KPN het voorbeeld van hoe het ook kan uit de markt haalt. De consument is hier op geen enkele wijze mee gediend.


Actiecomité steekt hart onder riem bij XS4ALL-medewerkers

Vanmorgen deelde een delegatie van het actiecomité appeltaart uit aan XS4ALL-medewerkers op bij de ingang van het XS4ALL-gebouw in Amsterdam. De actie was bedoeld om medewerkers een hart onder de riem te steken, in de onzekere tijden waarin zij nu leven. Naast diverse klanten en oud-medewerkers was ook oud-directeur Doke Pelleboer hierbij aanwezig. Hij overhandigde een pamflet aan KPN-topman Maximo Ibarra die toevallig tijdens de actie naar binnen liep.

De tekst van het pamflet staat hieronder:

7 maart 2019

Beste XS4ALL’ers,

Actiecomité XS4ALL Moet Blijven wil jullie graag een hart onder de riem steken. Het zijn onzekere tijden, met vaak verwarrende en onvolledige informatie over wat er gaande is. En het is ook niet fijn. Enerzijds wil je klanten zo goed mogelijk helpen, zonder dat ze zelf veel last hebben van de voorgenomen opheffing van XS4ALL, maar juist dat helpen met overgaan naar KPN doet ook pijn.

Het helpt natuurlijk ook niet dat KPN geen enkele planning heeft voor de migratie. Klanten wordt ten onrechte voorgehouden dat er niets voor hen zal veranderen en dat ze ‘de producten en diensten die ze nu hebben behouden.’ We weten allemaal dat dit niet waar is, en dat er inmiddels al wordt gesproken over welke producten en diensten mee gaan naar KPN en welke niet. Sterker nog: KPN blijkt niet eens te weten welke producten en diensten XS4ALL allemaal levert! En de plannen díe momenteel gemaakt worden zijn chaotisch; KPN weet helaas simpelweg niet wat het aan het doen is. Ook dat levert frustratie op.

Maar: wij zijn er nog steeds. Net als jullie weten wij dat XS4ALL meer is dan gewoon het zoveelste merk. XS4ALL is een uniek bedrijf dat het strijden voor veiligheid, privacy en toegang voor iedereen in het DNA heeft. Dat strijd in het DNA heeft. Dat weet dat die strijd maatschappelijke toegevoegde waarde heeft. We laten dus niet los en zijn bezig met het werken aan twee mogelijke alternatieven.

Ten eerste staan wij nog steeds achter een oplossing die voor het behoud van XS4ALL zorgt. Wij denken dat dit het beste is voor alle betrokken partijen; KPN, XS4ALL, medewerkers en klanten. Hierbij kan worden ingezet op bijvoorbeeld het op afstand zetten van XS4ALL of een mogelijke (gedeeltelijke) verkoop van XS4ALL. XS4ALL kan zich dan weer volledig richten op de belangrijke ideologische waarden, de technologisch hoogstaande producten en de ongeëvenaarde ondersteuning voor klanten. Wij roepen KPN op met ons in gesprek te gaan over deze optie.

Met de tweede optie zijn we al heel serieus bezig. Een tipje van de sluier willen we wel oplichten: dit betreft het oprichten van een nieuw bedrijf, onder een andere naam. Hierbij wordt de juridische structuur zo vormgegeven dat het eigendom niet is gericht op economisch gewin, maar op ideologische standvastigheid. Dat vordert gestaag. Er is een businessplan, we hebben mensen voor o.a. techniek, marketing, financiën en juridische zaken én we hebben gesprekken met een aantal investeerders die zeer geïnteresseerd zijn in het oprichten van een bedrijf met een ideologische drive én gezond zakelijk inzicht. Die investeerders komen uit verschillende sectoren: de bankenwereld, goede doelen, telecom, private investeerders, techfondsen. Kortom: de steun is groot. Ook wordt momenteel een alliantie gesmeed met bestaande bedrijven op het gebied van hosting, telefonie, infrastructuur en beveiligd emailgebruik. Meerdere partners staan klaar om met ons in zee te gaan. Uiteraard hopen we dat we zoveel mogelijk huidige medewerkers een plek kunnen geven in de nieuwe organisatie, daar doen we ons uiterste best voor.

Maar het kost allemaal tijd. Voordat alles van start kan gaan zijn we maanden verder. Dus heb geduld, geef niet op. Als optie één niks wordt komen we op afzienbare termijn met een eerste stap waarmee klanten en medewerkers founding member kunnen worden van het nieuwe bedrijf.

Tot zo lang kun je genieten van appeltaart. Zoals het hoort.

Actiecomité XS4ALL Moet Blijven


Actiecomité XS4ALL Moet Blijven werkt aan oprichting nieuw bedrijf

Actiecomité XS4ALL Moet Blijven werkt aan de oprichting van een nieuw bedrijf onder een nieuwe naam. Het comité werkt aan plannen hiervoor omdat KPN zich tot nu toe niet bereid heeft getoond om XS4ALL te verkopen, op afstand te zetten of gewoon te laten voortbestaan.

De plannen voor het nieuwe bedrijf zijn al vergevorderd. Hierbij wordt de juridische structuur zo vormgegeven dat het eigendom niet is gericht op economisch gewin, maar op ideologische standvastigheid. Privacy, veiligheid, vrije toegang voor iedereen en bescherming tegen datadeling staan hierbij centraal. Er is een businessplan, er zijn mensen voor o.a. techniek, marketing, financiën en juridische zaken en er zijn gesprekken geweest met een aantal investeerders die zeer geïnteresseerd zijn in het oprichten van een bedrijf met een ideologische drive én gezond zakelijk inzicht. Die investeerders komen uit verschillende sectoren: de bankenwereld, goede doelen, telecom, private investeerders, techfondsen. Kortom: de steun is groot. Ook wordt momenteel een alliantie gesmeed met bestaande bedrijven op het gebied van hosting, telefonie, infrastructuur en beveiligd emailgebruik.

Tegelijkertijd hoopt het actiecomité nog steeds op een oplossing die voor het behoud van XS4ALL zorgt. Wij denken dat dit het beste is voor alle betrokken partijen; KPN, XS4ALL, medewerkers en klanten. Hierbij kan worden ingezet op bijvoorbeeld het op afstand zetten van XS4ALL of een mogelijke (gedeeltelijke) verkoop van XS4ALL. XS4ALL kan zich dan weer volledig richten op de belangrijke ideologische waarden, de technologisch hoogstaande producten en de ongeëvenaarde ondersteuning voor klanten. Wij roepen KPN nogmaals op met ons in gesprek te gaan over deze optie. Als deze optie op niets uitloopt komt het comité op afzienbare termijn met een eerste stap waarmee klanten en medewerkers founding member kunnen worden van het nieuwe bedrijf.

Update cijfers
Meer dan 52.000 mensen hebben inmiddels de petitie voor behoud van XS4ALL getekend. Ook werd er al meer dan 10.000 euro aan ‘XS4ALL Moet Blijven’ gedoneerd. Tevens zijn er al bijna 1.000 ‘XS4ALL Moet Blijven’ t-shirts besteld.

Steun van de achterban

De afgelopen tijd hebben meer dan 5.000 mensen in commentaren op de petitie of hier op de site aan ons laten weten waarom ze XS4ALL Moet Blijven steunen (het aantal e-mails is helemaal krankzinnig, dat staat hier nog los van). Hieronder een kleine greep van enkele honderden reacties die kwamen nog vóórdat we aangaven aan een plan B te gaan werken.

Een aantal iets uitgebreidere testimonials is te vinden op www.xs4allmoetblijven.nl/testimonials, daar kun je ook zelf een boodschap achterlaten. Het enige standaard antwoord dat KPN weet te formuleren op alle zorgen en boodschappen komt neer op: ‘we behouden het beste, en dat krijgt u straks bij KPN.’ Niemand die dat gelooft, behalve wellicht KPN zelf, dat het al 20 jaar niet waar kan maken om dat beste van XS4ALL over te nemen.

– Privacy en veiligheid zijn essentiële waarden voor Internetgebruik.
– Ik ben achttien jaar klant bij XS4ALL, met een weergaloze serviceverlening en kennis die bij geen enkel andere provider aanwezig is danwel getoond wordt.
– Al twintig jaar lang stuur ik iedereen door naar XS4ALL. De mensen daar weten wat echte goede service inhoud, zijn gepassioneerd, en hebben zeer veel technische kennis.
– Ik ben al vijfentwintig jaar lid van de XS4ALL community. Dit bedrijf staat ergens voor!
– Abonnee sinds Hack-Tic tijden. Zonder XS4ALL’s diensten zoals shelltoegang en usenet toegang heeft het geen zin dat te blijven :-(
– Ik ben abonnee bij XS4ALL – juist om hun onafhankelijkheid en goede service.
– Al tien jaar bewust klant bij XS4ALL. Juist omdat ik geen zin heb in een brakke, dichtgetimmerde modem waar ik niets in kan stellen. En omdat deze provider privacy ten minste serieus neemt.
– Al twintig jaar tevreden klant van XS4ALL. Grote kennis en kunde op de klantenservice. Ze hadden beter KPN kunnen onderbrengen bij XS4ALL.
– Al 25 jaar een zeer tevreden klant van XS4ALL. De enige provider die internet aanbiedt zoals het hoort, actief instaat voor veiligheid en privacy en daarvoor desnoods naar de rechter stapt. Als enige met een kundige helpdesk. XS4ALL mag niet verdwijnen.
– Al bijna 25 jaar klant van de beste Nederlandse provider met een eigen mening en gezicht. Dat moet zo blijven!
– Al heel lang tevreden klant van XS4ALL, juist vanwege het karakter en de cultuur. XS4ALL staat voor meer dan internet toegang. XS4ALL staat voor vrijheid. Vond het al heel jammer dat XS4ALL opgenomen werd als dochter van KPN.
– Kan XS4ALL niet beter KPN overnemen? Dan kunnen nog meer klanten van de kracht van een goede provider genieten.
– Al jaren klant bij XS4ALL, de eerste ISP van Nederland. Een partij waarbij ik me veilig voel op internet. Waar zaken als privacy en burgerrechten gedragen worden. Waar diensten als een shell account standaard in het pakket zitten
– Al jaren trouwe klant, na veel frustraties elders. De waarde van de subcultuur van XS4ALL wordt niet begrepen door KPN.
– Al jaren zeer tevreden glasvezelklant bij XS4ALL. Het verschil in dienstverlening en klantervaring met KPN ervaar ik als enorm. Deze tech-pionier moet blijven bestaan!
– Ik ben klant van het eerste uur en zeer tevreden. De woordvoerder van KPN zegt dat XS4ALL klanten er ook op vooruitgaan, ze krijgen namelijk een kpn winkel! Ik heb nog nooit een XS4ALL-er meegemaakt die op een kpn-winkel zit te wachten.
– Al meer dan twintig jaar tevreden klant. Als ICT’er bekend met vrijwel alle providers in NL. XS4ALL staat ruim bovenaan vanwege kwaliteit, betrouwbaarheid en ondersteuning.
– Al vele jaren klant, de hoge kwaliteit en cultuur van XS4ALL zijn van groot belang om steeds klant te blijven.
– Alleen de naam interesseert me niet. Het gaat om het pakket ( privacy en mensgerichte service) – dat lijkt met alleen pleiten voor naamsbehoud in het blauw te komen.
– Ik heb zelfs bijval gekregen van XS4ALL in juridische en politieke kwesties.
– Ik heb nog een T-shirt met de tekst \proud to be XS4ALL\
– Als ambassadeur van Seniorweb 170.00 leden adviseer ik altijd XS4ALL als de beste provider. Als techneut bij de SBWSV heb ik diverse malen te maken gehad met de helpdesk. Geweldig. Daar heb ik grote bewondering voor. Betaal daar ook wel meer voor.
– Als ik graag klant van KPN had willen worden, was ik niet bij XS4ALL gebleven. Het KPN management vergeet blijkbaar dat dit niet slechts een merknaam is, maar een gedachtengoed.
– Als ZZP webdesigner heeft XS4ALL een toegevoegde waarde die ik zeker niet bij KPN ga vinden/krijgen. Bij het verdwijnen van XS4ALL zal ik zeker niet overgaan naar KPN.
– Alsof de VPRO door AVROTROS ingelijfd wordt en opgeheven. Zonde!
Behoud nu eens wat goed werkt!
– Ben al sinds 1994 klant van XS4ALL en voor mij zijn internettoegang en XS4ALL onlosmakelijk met elkaar verbonden. Om het nog maar niet te hebben over de kwaliteit en servicegerichtheid! #xs4ever
– Ben al sinds 2001 klant van XS4ALL en heb daarvoor bewust gekozen vanwege de filosofie achter XS4ALL .
– Ik heb zeer bewust gekozen voor XS4ALL. Wat is dit nu weer voor verkwanseling?
– Ik ben bijna 25 jaar klant en heb nog nooit serieuze problemen gehad. Als KPN de domeinnaam wijzigt of de kwaliteit vermindert, stap ik over naar een andere aanbieder (en waarschijnlijk velen met mij).
– De verwatering van XS4ALL leidt tot de teloorgang van de laatste ‘vrije’ ISP in Nederland.
– De meest stabiele betrouwbare internetdienst die ik sinds het ontstaan van internet ooit ben tegen gekomen. Misschien wel de enige. Bovendien hebben ze een sterk verhaal.
– De merknaam XS4ALL is immaterieel cultureel erfgoed.
– Al 25 jaar mijn e-mail adres.
– Gebruik XS4ALL met grote tevredenheid. Helpdesk is onovertroffen. Zou wijs zijn zo’n mooi opgebouwde naam te handhaven.
– Ik wil niet naar KPN. Gewoon niet.
– Gebruiker van het eerste uur. Geweldige helpdesk. Veilig , klantvriendelijk, service, uitleg, zo belangrijk . Werd echt misselijk van het bericht. Waarom moet alles van waarde op den duur kapot?
– Na rampzalige ervaringen met vaste telefonie en e-mail bij KPN overgegaan naar XS4ALL (begin 2015). Bij XS4ALL doet alles het gewoon altijd.
– Hallo KPN , ik ben van plan op te zeggen wanneer XS4ALL overgaat in KPN. Dan weten jullie dat vast!
– Heeft KPN nog strategisch merkadvies nodig? Ik kom graag even praten. Klant sinds 2002.
– Heel bewust heb ik 15 jaar geleden voor XS4ALL gekozen vanwege hun filosofie achter internet en de hoge kwaliteit.
– Heel bewust voor XS4ALL gekozen vanwege de technische kennis en uitmuntende klantbejegening en niet voor KPN. Moet er (nog) niet aan denken om bij KPN als nummer te worden behandeld.
– Heel leuk dat beloofd wordt dat de service gelijk blijft maar hoe zit het met de inzet van XS4ALL mbt internetprivacy en netneutraliteit? Geen onbelangrijk punt voor mij aangezien ik daarom voor XS4ALL heb gekozen.
Het gaat natuurlijk om meer dan een naam: diensten als een vast IP-adres, reverse DNS, IPv6, een eigen router kunnen draaien, en een helpdesk die ook met technisch onderlegde klanten om kan gaan zijn nog veel belangrijker.
– Het gaat niet alleen om het winnen van nieuwe klanten – als XS4ALL verdwijnt is KPN mij definitief kwijt als klant.
– Het gaat niet zozeer om de merknaam alswel om de VEEL betere helpdesk. (Ik heb ervaringen met beide). Daarvoor betaal je een tientje meer bij XS4ALL dan bij de goedkope aanbieders
– Het is simpel. XS4ALL moet blijven.
– Het huidige XS4ALL is een voorbeeld hoe elke ISP hoort te werken. Helaas is er maar één XS4ALL; behouden dus!
– Ik steun de filosofie van XS4ALL, de waarden. KPN heeft daar niets mee.
– Huidige klant en tevens ex-werknemer. Het sterktste internet merk na 25 jaar de nek omdraaien getuigd van zeer weinig affiniteit met juist datgeen KPN zou moeten uitdragen.
– Ik ben \lid\” (want zo voelt het nog steeds) van XS4ALL sinds 1996. Zelfs toen ik een paar jaar bij KPN werkte gewoon XS4ALL klant gebleven. Altijd bewondering gehad voor het Gallische dorpje XS4ALL dat dapper de KPN-cultuur buiten de deur wist te houden.”
– Ik ben al heel lang klant bij XS4ALL (20+ jaren) en altijd bereid geweest om een premium prijs te betalen voor premium kwaliteit internet. KPN snapt blijkbaar niet wat de XS4ALL merkwaarde is, opgebouwd door al die tijd constante kwaliteit te leveren.
– De beste provider moet je toch niet laten verdwijnen?
– Ik beheer 250 accounts via ons werk, allemaal bij XS4ALL. Wij hebben bewust voor XS4ALL gekozen vanwege de goede helpdesk en het vechten voor veiligheid en privacy op het internet.
– Ik ben al jarenlang een zeer tevreden XS4ALL klant. Wat een verschil in kwaliteit en service vergeleken met onze vorige providers! dit topbedrijf moet gewoon blijven!!
– Ik ben al vanaf het begin bij XS4ALL vanwege hun opvattingen over privacy en hun inzet daarvoor. Ook de helpdesk is prima. Ik hoop van harte dat XS4ALL als zodanig blijft bestaan en dat ze hun identiteit niet hoeven op te geven. Anders ben ik weg
– Ik ben net overgestapt naar XS4ALL omdat KPN echt baggerservice levert.
– Ik ben nog klant. Maar bij verdwijnen van het merk XS4ALL niet meer.
– Ik heb een paar jaar geleden bewust gekozen voor de beste – en niet de goedkoopste – internetprovider die er is en heb daar tot vandaag geen spijt van gekregen. Ik hoop nog heel lang van XS4ALL te kunnen genieten.
– Ik heb heel bewust voor XS4ALL gekozen en niet een willekeurige andere provider.
– Ik wil gewoon veilig blijven internetten!
– Ik wil klant zijn van een integere en geëngageerde club als XS4ALL. Niet van een leverancier van louter dataverkeer. Ik vertrouw KPN voor geen cent op het gebied van integriteit en bewaking van privacy. Daarom wil ik geen klant worden van KPN.
– Het is voor Nederland belangrijk dat niet alleen het merk maar ook die positive hackersmentaliteit behouden blijft.
– Jaren met veel plezier bij XS4ALL gewerkt, dit bedrijf heeft een sterke eigen identiteit en zeer gedegen kwaliteit die zeker behouden moet blijven.
– Jarenlang zeer tevreden klant. XS4ALL levert diensten, klantenservice en kwaliteit waar KPN niet aan kan tippen; dit mag niet verloren gaan!
– Je kiest bewust voor FirstClass internet met een merk dat de allure heeft om daarbij te passen. En die belofte ook waar maakt. Deze allure heeft het merk KPN niet. (en maakt die belofte ook niet waar). Rare domme zet van KPN.
– Absoluut ongeloofwaardig dat KPN zegt dat het beste van xs4all in KPN wordt opgenomen. Dat kunnen ze helemaal niet daar. Ik ga dan dus weg.
– Juist vanwege de normen en waarden meer dan 10 jaar geleden overgestapt van KPN naar XS4ALL!
– Ik ben een klant die waarde hecht aan privacy, oprechtheid en lef om buiten de eigen box te denken. Dingen die XS4ALL zo waardevol maken.
– Ik ben klant vanaf het begin, omdat ik mijn idealen herken in de koers van XS4ALL
– Ik ben klant van XS4ALL. Heb ervaring met de \gebruikerservaring\” van KPN en wil er beslist niet meer naar terug.”
– XS4ALL staat voor veel dingen: klantenservice, privacy, netneutraliteit, technische mogelijkheden. (IPv6, servers, eigen/werkbare apparatuur, topje van ijsberg.) Het is een veel sterker merk dan KPN. De bijbehorende waarden mogen niet verwateren.
– KPN breng het interneticoon XS4ALL niet om zeep!
– Kunnen we het KPN merk niet gewoon onder XS4ALL onderbrengen? Daar worden alle KPN klanten beter van.
– KPN zal mij nooit als klant binnenhalen. Ook niet met de tactiek van een naamsverandering
– KPN moet jullie, pioniers van XS4ALL, KOESTEREN, NIET OPSLOKKEN !!
– Lang geleden met XS4ALL bewust gekozen voor kwaliteit.
– XS4ALL is een lichtend voorbeeld sinds het begin!
– XS4ALL = kwaliteit en privacy als geen ander!
– Lid van het eerste uur. Nooit overwogen om naar een concurrent te gaan. Als KPN dit doorzet dan ze in ieder geval 1 klant kosten….
– Meer dan tien jaar lid en tevreden met XS4ALL.nl; de enige provider waar je direct een deskundige aan de telefoon krijgt.
– Meer dan twintig jaar bij XS4ALL. Een bewuste keuze onder andere i.v.m. privacy en veiligheid.
– Meer dan twintig jaar klant. XS4ALL is de voorbeeldorganisatie in de sector, doel voor concurrenten om naar te streven. Zeker voor KPN. Als de ‘integratie’ doorgaat, gooit KPN het kind met het badwater weg. Dag kwaliteit, klanten, goed personeel, marketing.
– De kwaliteit van XS4ALL kan alleen maar achteruitgaan als je de beste bent. XS4ALL staat ergens voor, er is geen ander zo betrouwbaar!
– Meer dan twintig jaar na alle tevredenheid klant. Het zou een verschaling van het aanbod zijn als XS4ALL verdween. Een van de weinige, zo niet enige, fatsoenlijke servicebedrijven in Nederland (telecom/energie etc.). Vooral heel behulpzame helpdesk die kennis heeft.
– Meerdere malen met XS4ALL medewerkers in datacenters mogen werken. Topgasten!
– Je moet niet veranderen wat goed is
– Nooit storing, altijd kennis aanwezig, geruisloos internet. Zo hoort het en zo moet XS4ALL blijven!
– XS4ALL moet blijven omdat het een icoon is in de geschiedenis van het Nederlandse internet.
– Onbegrijpelijk dat KPN stopt met het meest betrouwbare merk in hun programma. Ze zullen vele klanten kwijtraken die juist iets meer willen betalen voor de goede service en hoge kwaliteit internet.
– Ondenkbaar dat XS4ALL zal verdwijnen. Als dit het geval is, zal ik zeer zeker overstappen naar een andere provider!
– Ooit XS4ALL klant geweest. Nu KPN, maar hier zie ik steeds meer beperkingen. Mocht KPN besluiten XS4ALL op te heffen, ga ik zsm naar alternatieven zoeken en ben ik weg bij KPN.
– Oud lid van XS4ALL/HackTic, de eerste en beste internetpionier van NL! Het kan niet zo zijn dat de identiteit van de oprichters van het vrije internet in NL wordt afgepakt omwille van een ordinaire commerciële geldkwestie.
Oud-klant hacktic en XS4ALL. Niet zomaar een merk, maar aan de wieg van internettoegang in Nederland, inbellend met mijn 1200baud modempje in Amsterdam. KPN, hoe suf kan je zijn… XS4ALL4ever!
– Pioniers en voorvechters van een vrij en open internet. En betrokken werknemers met kennis van zaken. Niet een stroomschema doorlopen bij de helpdesk, maar op gelijk niveau overleggen over een probleem.
– Privacy en integriteit zijn kernwaarden voor mij. Daaorm ben ik klant bij XS4ALL en niet bij een andere internetprovider.
– Ik ben privacy-expert, en een zelfstandig XS4ALL is cruciaal voor mij.
– Qua organisatie is XS4LL een voorbeeld voor KPN!
– Sinds 1994 blij met een betrouwbare, onafhankelijke provider met excellente service en de juiste achtergrond: hackers met principes! XS4ALL moet blijven en niet in de gekte van een marketeer worden vernietigd…
– Sinds 1996 \lid\” van XS4ALL en daar trots op!”
– Sinds 1997 bij XS4ALL. Als zij stoppen dan stop ik ook.
– Sinds 25 jaar @XS4ALL.nl en niet van plan dat in te ruilen voor iets @kpn-erigs waar je, na een ongetwijfeld uitgebreid meerkeuzetoetsmenu eerst moet uitleggen dat er ook computers bestaan die niet op Windows draaien.
– Tevreden klant die waarde hecht aan de voorvechtersrol van XS4ALL op het gebied van privacy.
– Tevreden klant en IT professional. XS4ALL is de enige algemeen beschikbare provider die staat voor een open (Egypte inbelnummer), ongecensureerd (tpb) en modern (ipv6) internet. XS4ALL loopt voorop en komt op voor onze idealen.
– Ik ben een tevreden klant, juist om de kennis en service en meer dan consumentisme
– Ik ben een tevreden klant bij XS4ALL, die niet bij een anonieme kolos klant wil zijn…..
– Waarom moet een organisatie die zo gesmeerd loopt weg?
– Trouwe klant die het opheffen van XS4ALL een ontzettend domme actie vindt
– Trouwe klant en overtuigd dat er een kleine internetprovider moet zijn die (tegen een hoger tarief) een goed modem en fantastische klantenservice biedt, en uit principe vecht voor een vrij en open internet.
– Trouwe klant met specifieke wensen die blij is met de innovaties, functies, service, apparatuur, diensten en flexibiliteit en die absoluut niet bij KPN terecht wil komen.
– Laat XS4ALL op de kabel!
– Vanaf de start van het World Wide Web een trouwe en tevreden klant van XS4ALL. Ik onderschrijf de ‘kritische’ mission state volledig.
– Vergroeid met mijn @XS4ALL.nl -adres en identiteit. Ik heb mijn kinderen bij hun geboorte een emailadres bij XS4ALL.nl gegeven! Wat doen jullie nou!?
– Verontruste gebruiker van het internet. Een sterk merk moet je niet veranderen!
– Verschillende TV commercials voor XS4ALL gemaakt als regisseur met eigen personeel in de hoofdrol. Als zodanig de unieke cultuur op het hoofdkantoor geproefd en veel XS4ALL’ers ontmoet; XS4ALL is uniek en moet blijven! Meer dan 18 jaar XS4ALL klant.
– VERTROUWEN is zoiets elementairs! Dat een digitale service je het gevoel kan geven ergens 100% op te kunnen vertrouwen is onbetaalbaar!
– Voor internet heb ik bewust gekozen voor XS4ALL. Sommige gevestigde merknamen moet je niet aan tornen. Hier is XS4ALL er een van. Het zou heel dom zijn van KPN om dit nu wel te doen en door te drukken.
– Vooral getekend voor behoud van de huidige opzet van diensten en klantenservice. Niet alleen voor het naampje, hoewel die wel duidelijk maakt waar je de betreffende diensten en klantenservice kan krijgen.
– Weg met de managers die dit plan willen uitvoeren om XS4ALL als KPN-Merk verder willen te laten voortbestaan. Laten die figuren eerst maar eens proberen om KPN net zo populair te maken als XS4ALL al heel lang is.
– Wel raar, dat KPN nu mijn abonnement bij XS4ALL opzegt. Meestal gaat zoiets andersom.
– Wellicht nog een betere optie is om XS4ALL weer zelfstandig te maken, een XS4ALL klant is zeker geen KPN klant!
– Wetenschappelijk medewerker bij de bakermat van het Europese internet. – Hartstochtelijke klant en pleitbezorger voor XS4ALL. Heb ook graag meegewerkt aan een fotoshoot. XS4ALL staat voor meer dan alleen toegang tot internet. Dat mag niet verdwijnen!!!
– Wij zijn zeer tevreden klanten en hopen dat XS4ALL blijft zoals het is!
XS4ALL als provider is mijn bewuste keuze: betrouwbaar, veiligheid door eigen ontwikkelde tools, nooit storingen gehad, vernieuwend, herkenbaar en klantgericht. Ik word zelfs gebeld of ik hetzelfde of een beter abonnement wil voor een lagere prijs!
– XS4ALL heeft een belangrijke rol gespeeld in veel internetrecht rechtspraak, zoals Scientology, Pirate Bay, Indymedia, Ab.fab. XS4ALL is in het internet debat prominent actief. De naam laten verdwijnen zou iets zijn als Ajax voortaan Amsterdam noemen.
– XS4ALL heeft de beste service. Dat mag niet verdwijnen.
– XS4ALL is de eerste en enige provider waar ik aanklopte toen ik op mezelf ging wonen. Omdat ze zich inzetten voor een beter en vrij internet, hun klanten de ruimte geven om nieuwe dingen te proberen, omdat ze hun shit gewoon goed op orde hebben.
– XS4ALL is een interneticoon van het eerste uur!
– XS4ALL is een voorbeeld voor hoe bedrijven zouden moeten zijn. Niet alleen internet maar in het algemeen. Ben lang trouwe klant. Mocht het echt KPN worden dan zal ik echt wat anders gaan zoeken
– XS4ALL is met zijn eigen infrastructuur onafhankelijk van KPN. Aantoonbaar betere dienstverlening: minder storingen, betere veiligheid, betere privacy. XS4ALL is niet alleen een merk, het zijn de ridders van het Nederlandse internet!
– XS4ALL moet blijven! Voor een vrij internet!
– XS4ALL staat al jaren voor privacy en kernwaarden. Het is een groot verlies voor Nederland als dit bedrijf verdwijnt.
– XS4ALL staat voor de open society die Internet ons gegeven heeft. Juist in deze tijd van closed communities (Facebook), zou XS4ALL het merk moeten zijn voor internet zoals het ooit bedoeld is.
– XS4ALL, een icoon in de geschiedenis van het internet in Nederland. Met verregaande service, aanbod en kwaliteit die ongeëvenaard is. KPN zou zich juist gelukkig mogen prijzen om zo’n merk te hebben.
– Zelf nooit klant van XS4ALL geweest, maar het principe telt. Een merk is ook een gemeenschap, een beleving, een traditie. Bedrijven behoren dat mee te wegen. Dat doen ze te zelden.